Blauwe envelop blijft mogelijk voor digibeet

Inmiddels zijn al meer dan 500 klachten binnengekomen bij de ouderenbonden over het verdwijnen van de blauwe envelop bij de Belastingdienst. In reactie hierop laat de staatssecretaris weten dat een maatwerkoplossing wordt gezocht voor mensen die geen beschikking hebben over een computer en internet, niet digitaal vaardig zijn en/of geen ondersteuning in de omgeving kunnen inschakelen.

Ondernemers weer positief over werkgelegenheid in bedrijf

Voor het eerst in vijf jaar zijn ondernemers weer positief over de werkgelegenheid die ze in hun bedrijf verwachten. Eerder waren ondernemers negatief over de werkgelegenheid.
Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Geldt de aanzegtermijn ook bij het bereiken van de AOW-leeftijd?

De wet werkt en zekerheid stelt dat uw onderneming een wettelijke aanzegplicht heeft voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer die u op of na 1 februari 2015 beeindigt. U moet werknemers minstens een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract verlengt, anders bent u hun een brutomaandsalaris verschuldigd.

Nog een nieuwe VAR voor 2016 aanvragen?

Om te voorkomen dat u als opdrachtgever alsnog loonheffingen moet afdragen, is het verstandig dat een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), als dat nodig is, tijdig een VAR aanvraagt. Of dit voor 2016 nodig is, kan worden nagegaan met een handige tool.

De vrije ruimte wel optimaal benutten

Veel ondernemingen maken niet volledig gebruik van de beschikbare vrije ruimte. Kijkt u daarom nog eens goed of u geen vrije ruimte onbenut laat, zodat u de komende maanden deze vrije ruimte nog optimaal kunt gebruiken en niet teveel loonheffingen afdraagt.

Ondernemingen met meer dan tien werknemers in dienst blijken maar liefst een half miljard van het budget uit de werkkostenregeling (WKR) niet te gebruiken. Per onderneming gaat het om 14% tot 18% van de vrije ruimte. Dit blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek (pdf) in opdracht van adviesbureau FiscFree.

Misschien uitstel voor alternatief VAR

Het is onzeker of de Belastingdienst per 1 januari 2016 gebruik kan maken van het alternatief voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Eerste Kamer loopt namelijk achter bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

Vanaf 2017 tegemoetkoming voor lage lonen

Per 1 januari 2017 kunt u een tegemoetkoming ontvangen als u een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer dan dat verdient. Dit blijkt uit plannen die het kabinet op Prinsjesdag 2015 bekendmaakte.

Bijtelling uitgekleed per 2019

Op Prinsjesdag werden de eerder gepresenteerde plannen in de Autobrief II bevestigd. Per 1 januari 2019 gelden alleen nog bijtellingspercentages van 4% en 22%. Daarmee gaat het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat van vier naar twee.

Fiscaal vriendelijke omzetting eenmanszaak in een bv

Stel, u hebt een eenmanszaak en u hebt onlangs een aanzienlijk bedrag ontvangen voor uw werkzaamheden. U weet dat een groot deel hiervan zal worden belast tegen het 52-procents-tarief van de Wet op de inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen wilt u uw onderneming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 geruisloos omzetten in een bv, waardoor een tariefsvoordeel van 32% kan worden behaald. Zal de belastinginspecteur hiermee akkoord gaan? Het antwoord op deze vraag is bevestigend.

9 vragen en antwoorden over pensioen

Ondernemers moeten zelf voor hun pensioen zorgen. Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Wanneer moet je beginnen? Deze 10 vragen en antwoorden scheppen duidelijkheid.

1. Hoeveel geld heb je nodig?
"Voor elke euro aan pensioenuitkering moet je op je 65ste circa achttien euro opzij hebben gezet. Dus bij een kapitaal van 18.000 euro krijg je jaarlijks ongeveer duizend euro aan pensioen uitgekeerd," vertelt Peter Janssen van Gibo Groep Accountants en Adviseurs. "Met die rekensom in gedachten moet je voor jezelf uitrekenen wat je voor een onbezorgde oudedag nodig denkt te hebben."

Pages