Gewichtscorrectie voor hybride personenauto's vervalt per 1 januari 2017

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'De vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's komt te vervallen per 1 januari 2017.

Hybride personenauto’s worden meer als reguliere personenauto’s behandeld en de fiscale stimulering wordt afgebouwd. De eerste stap is dat de vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's komt te vervallen en het ledig gewicht bepalend wordt voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting.

Onroerende zaakbelasting in 2017 geniddeld 1,3 % omhoog

De onroerendezaakbelasting stijgt in 2017 met gemiddeld 1,3%. Hiermee blijven gemeenten voor het eerst in vijf jaar onder het afgesproken maximum van 1,97%. Toch stijgt deze belasting in 32 gemeenten met meer dan 2%, terwijl die in 29 van de onderzochte 109 gemeenten daalt. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 109 van de 390 gemeenten.

Kindgebonden budget in 2017 omhoog

Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat in 2017 omhoog met maximaal 100 euro per kind. Dat staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (zie bijlage) die minister Asscher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Aanpak kwaadwillenden ondanks opschorting Wet DBA

De Belastingdienst maakt bij de opschorting van de handhaving van de wet DBA (34 036) een uitzondering voor de zogenoemde kwaadwillenden. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Klein (Klein) over de tweede voortgangsrapportage Wet DBA. Er kunnen volgens Wiebes immers situaties ontstaan waarin partijen evident zo ver buiten het wettelijk kader treden dat de Belastingdienst dat niet mag laten lopen. Vanzelfsprekend gaat het daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie.

Bijna alle Belastingplannen 2017 aangenomen

De Tweede Kamer heeft vijf van de zes wetsvoorstellen in het kader van de Belastingplannen 2017 aangenomen; het Belastingplan 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Aangehouden is het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.

Belasting- en premiedruk neemt toe

De belasting- en premiedruk neemt de laatste jaren toe en kwam in 2015 uit op 37,8 procent van het bbp. Hoewel de lastendruk niet eerder deze eeuw zo hoog was, ligt deze nog altijd onder het niveau van midden jaren negentig. Ook ligt de belasting- en premiedruk onder het gemiddelde van de Europese Unie. Dit meldt CBS.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

De handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in de tweede voortgangsrapportage over de wet DBA (34 036). Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de moderne tijd.

Op de website van de Belastingdienst wordt gemeld:

'Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

18-11-2016

Pakket belastingplan 2017

Register Belastingadviseurs / 18-11-2016
Pakket Belastingplan 2017 bijna volledig aangenomen
Op 20 september 2016 is het pakket Belastingplan 2017 gepubliceerd. Dit bevatte zes wetsvoorstellen. Gisteren zijn vijf van de wetsvoorstellen (en amendementen) aangenomen.

Het gaat om de wetsvoorstellen:

Omzetbelasting

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Wilt u als ondernemer een correctie op uw btw-aangifte doorgeven? Wij adviseren u dat digitaal te doen via onze internetsite of via uw eigen software, in plaats van op papier te ‘suppleren’.

Hoe geeft u uw correcties digitaal door?

Geef uw wijzigingen door via onze site; u logt daarvoor in bij het onderdeel Inloggen voor ondernemers. Of gebruik uw eigen software. Natuurlijk kunt u ook uw adviseur de correctie digitaal laten doorgeven.

Waarom uw correctie digitaal doorgeven?

Vermindering kosten bij ontslag

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding. Hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en kabinet concludeerden in het voorjaar dat de doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) breed worden gedragen, maar dat de wet op onderdelen aanpassing behoeft om die doelen te bereiken.

Pages