AOW-leeftijd stijgt mogelijk nog sneller

Onder de huidige wetgeving ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar in 2019 en op 67 jaar in 2023. Bij de Tweede Kamer is het wetsvoortsel voor de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ingediend.
Als dit goedgekeurd wordt, komt in 2018 de AOW-leeftijd uit op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar.
Volgens het kabinet is de versnelde verhoging nodig om de AOW betaalbaar te houden. Door de crisis van de afgelopen jaren en de hogere levensverwachting, wordt de AOW duurder.

Overgangsrecht voor transitievergoeding?

Als uw onderneming op 1 juli 2015 nog gebonden is aan een cao of sociaal plan of u individuele afspraken gemaakt heeft met een werknemer over de vergoeding die hij krijgt bij ontslag, kan het zijn dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen. Het kabinet heeft een overgangsregeling opgesteld om te voorkomen dat werkgevers dubbele vergoedingen moeten betalen aan vertrekkende werknemers. Dit ontwerpbesluit is onlangs naar de Raad van State gestuurd.

Aanpassen voorlopige aanslag voorkomt rente

Betaalt u de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd, dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt deze belastingrente voorkomen door tijdig een aanvullende voorlopige aanslag aan te vragen.

Depotstelsel gaat g-rekening niet vervangen

Met een geblokkeerde rekening (g-rekening) is het mogelijk om inleners- en ketenaansprakelijkheid te voorkomen. Het depotstelsel moest het systeem van g-rekening vervangen, maar recent heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat het depotstelsel definitief van tafel is.

Is er al een geschikte vervanger voor de VAR?

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de Beschikking geen loonheffingen (BGL) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou gaan vervangen. Er was echter zoveel kritiek op het voorstel voor de BGL dat er gezocht is naar een alternatief. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven wat de stand van zaken is.

Meer ruimte voor bedrijfsuitje buiten de deur

Onder de WKR maakt het uit of u een personeelsfeestje of -uitje op de werkplek of buiten de deur organiseert. Het lijkt erop dat dit in de toekomst gaat veranderen. Tijdens een webinar gaf de Belastingdienst namelijk aan dat er straks bij een personeelsfeestje of -uitje meer gerichte vrijstellingen voor deze kosten gaan gelden.

Trage Belastingdienst mag onterecht verleende kinderopvangtoeslag niet terugeisen

De Belastingdienst mag niet jarenlang wachten met het terugvorderen van ten onrechte verleende kinderopvangtoeslag.

De Belastingdienst Toeslagen betaalde een dame in december 2007 een voorschot kinderopvangtoeslag van €4.197 over 2008. (…)

Bron: de Telegraaf, 17 februari 2015

Strikte toepassing van voorwaarden MIA

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u met de milieu-investeringsaftrek (MIA) een fiscaal voordeel behalen. Het is echter wel belangrijk dat u aan alle voorwaarden voldoet, want anders vist u achter het net. Dat blijkt ook uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

WKR rekent geschenken met ideele waarde tot loon

Het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen behandelde geschenken die u aan werknemers gaf, niet als loon als het geschenk vooral een ideële waarde had. Hierbij kunt u denken aan een portret of vulpen bij het dienstjubileum of het vertrek van een werknemer, of een kleinigheidje voor Pasen of een andere feestdag. De gevoelswaarde van het geschenk moest wel zwaarder wegen dan de geldwaarde of gebruikswaarde.
Ten laste van de ruimte brengen

Transitievergoeding per 1 juli 2015

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantrechter is gestart op of na 1 juli 2015.

Pages