Novelle: PEB-wet voor dga’s gaat door

Na nader onderzoek blijkt er geen fiscaal gat te zijn en is er geen aanpassing nodig van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) van directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in zijn novelle aan de Tweede Kamer. Hij wil de wet per 1 april 2017 in laten gaan.

Wiebes neemt verdere maatregelen tegen belastingontduiking / afschaffing inkeerregeling

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking kunnen openbaar gemaakt worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.

Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?

Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering, moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd.

Rechtbank: Fictief rendement op vermogen mag

De vermogensrendementsheffing die de fiscus oplegt en uitgaat van het fictief rendement van 4%, is niet in strijd met Europese verdragen. Dat heeft de belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald in een proefproces dat werd aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers.

Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat voorlopige aanslagen 2017 mogelijk verkeerd zijn berekend. Het gaat om voorlopige aanslagen waarbij bij het aanvragen daarvan méér dan 3 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn ingevuld. In deze gevallen is het mogelijk dat de berekening van het bedrag van de voorlopige aanslag niet juist is.

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht voor micro- en kleinbedrijf per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moeten rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein de jaarrekening met Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel deponeren. Sinds 1 juli 2016 is er een wet die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. Voor de bedrijfsklasse micro en klein is deponeren met SBR of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ) verplicht voor boekjaar 2016. Voor middelgrote bedrijven geldt deze verplichting naar verwachting vanaf boekjaar 2017. Voor grote rechtspersonen is dat vanaf 2019.

Inflatie 2016 met 0,3 procent laagste in bijna 30 jaar

De inflatie is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,3 procent. Dit heeft het CBS bekendgemaakt. Dit is de laagste prijsstijging van goederen en diensten voor consumenten na 1987. In 2014 en 2015 was de prijsstijging ook laag. In de laatste maanden van 2016 liep de inflatie op tot 1,0 procent in december 2016.

Met 0,3 procent is de inflatie voor het derde jaar op rij historisch laag. De prijsstijging in 2014 en 2015 was respectievelijk 1,0 en 0,6 procent. In de afgelopen vijftig jaar is de inflatie alleen in 1986 en 1987 lager geweest dan in 2016.

Dijsselbloem: verhoog belasting bedrijven

Ondernemingen moeten meer belasting gaan betalen. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in een opiniestuk donderdag in het AD. Volgens Dijsselbloem is dit nodig om het evenwicht te herstellen tussen gewone Nederlanders en internationale bedrijven en tussen werkenden en vermogenden.

Woonlasten grote gemeenten dalen

De gemeentelijke woonlasten in de grote gemeenten dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Huurders betalen 1,0 procent minder, woningeigenaren 0,2 procent minder.

Het COELO onderzocht de tarieven van 38 grote gemeenten (40% van de bevolking). De cijfers zijn gepubliceerd in het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017. De onderzoekers gaan in het rapport specifiek in op:

- OZB;

- Afvalstoffenheffing;

- Rioolheffing;

Pages