Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past volgens het kabinet niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. De komende jaren gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen.

Kamervragen over evaluatierapport Wet Dezentjé / Commentaar NOB

Op 30 november 2016 ontving de Tweede Kamer van staatssecretaris Wiebes (Financiën) het evaluatierapport inzake de wet, houdende wijziging van de AWR en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265; hierna de Wet-Dezentjé). In het rapport staat dat de regeling ertoe heeft geleid dat de Belastingdienst zorgvuldig omgaat met verzoeken om informatie. Dit was uitdrukkelijk een doelstelling van de indieners van het voorstel.

Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop

De Belastingdienst waarschuwt voor valse WhatsApp-berichten die uit naam van de Belastingdienst worden verstuurd. In deze berichten worden belastingplichtigen verzocht snel een betalingsachterstand te betalen. De Belastingdienst stuurt echter nooit berichten via WhatsApp.
Volledige tekst:
Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop
23-01-2017

Novelle: PEB-wet voor dga’s gaat door

Na nader onderzoek blijkt er geen fiscaal gat te zijn en is er geen aanpassing nodig van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) van directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in zijn novelle aan de Tweede Kamer. Hij wil de wet per 1 april 2017 in laten gaan.

Wiebes neemt verdere maatregelen tegen belastingontduiking / afschaffing inkeerregeling

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking kunnen openbaar gemaakt worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.

Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?

Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering, moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd.

Rechtbank: Fictief rendement op vermogen mag

De vermogensrendementsheffing die de fiscus oplegt en uitgaat van het fictief rendement van 4%, is niet in strijd met Europese verdragen. Dat heeft de belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald in een proefproces dat werd aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers.

Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat voorlopige aanslagen 2017 mogelijk verkeerd zijn berekend. Het gaat om voorlopige aanslagen waarbij bij het aanvragen daarvan méér dan 3 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn ingevuld. In deze gevallen is het mogelijk dat de berekening van het bedrag van de voorlopige aanslag niet juist is.

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht voor micro- en kleinbedrijf per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moeten rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein de jaarrekening met Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel deponeren. Sinds 1 juli 2016 is er een wet die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. Voor de bedrijfsklasse micro en klein is deponeren met SBR of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ) verplicht voor boekjaar 2016. Voor middelgrote bedrijven geldt deze verplichting naar verwachting vanaf boekjaar 2017. Voor grote rechtspersonen is dat vanaf 2019.

Pages