Pakket belastingplan 2017

Register Belastingadviseurs / 18-11-2016
Pakket Belastingplan 2017 bijna volledig aangenomen
Op 20 september 2016 is het pakket Belastingplan 2017 gepubliceerd. Dit bevatte zes wetsvoorstellen. Gisteren zijn vijf van de wetsvoorstellen (en amendementen) aangenomen.

Het gaat om de wetsvoorstellen:

Omzetbelasting

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Wilt u als ondernemer een correctie op uw btw-aangifte doorgeven? Wij adviseren u dat digitaal te doen via onze internetsite of via uw eigen software, in plaats van op papier te ‘suppleren’.

Hoe geeft u uw correcties digitaal door?

Geef uw wijzigingen door via onze site; u logt daarvoor in bij het onderdeel Inloggen voor ondernemers. Of gebruik uw eigen software. Natuurlijk kunt u ook uw adviseur de correctie digitaal laten doorgeven.

Waarom uw correctie digitaal doorgeven?

Vermindering kosten bij ontslag

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding. Hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en kabinet concludeerden in het voorjaar dat de doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) breed worden gedragen, maar dat de wet op onderdelen aanpassing behoeft om die doelen te bereiken.

Wiebes stuurt MvA Autobrief II naar Eerste Kamer

De fiscale stimulering van plug-in hybride auto’s wordt stapsgewijs afgebouwd en er wordt vol ingezet op het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s. Dat benadrukt de staatssecretaris aan de Eerste Kamer in de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel Autobrief II.

Nieuwe wijzigingen in wetsvoorstel Wet aanpassing FE

De staatssecretaris heeft op 31 mei 2016 een tweede nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid.

Zelfstandig of toch in dienstbetrekking?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs gereageerd op vragen uit de Tweede Kamer over de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).
In een brief geeft hij aan welke factoren kunnen wijzen op het bestaan van een dienstbetrekking bij de opdrachtgever bij de beoordeling van een modelovereenkomst.

Schade eigendom werknemer onbelast vergoeden

Werknemers die in hun eigen kleding hun werk doen, lopen het risico dat deze kleding beschadigd raakt. Hetzelfde geldt voor de privételefoon die de werknemer bij zich heeft en bijvoorbeeld zijn bril. In sommige gevallen mag de werkgever de opgelopen schade onbelast vergoeden als vrijgesteld loon (tool). Dat mag echter niet altijd. Er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis op de werkplek.

Geen afschaffing deeltijdfactor aftopping pensioengevend loon

De staatssecretaris blijft de deeltijdfactor die gehanteerd wordt bij de aftopping van het pensioengevend loon handhaven. Hij heeft het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de deeltijdfactor te laten vervallen, afgewezen.

Persoonsgegevens verloren of gestolen. Wat nu?

Bedrijven moeten passende maatregelen nemen om persoonsgegevens van hun klanten en werknemers te beschermen. Mocht er toch sprake zijn van een ernstige datalek, dan moeten zij dit zo spoedig mogelijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij overtreding van deze meldplicht riskeert men een boete die kan oplopen tot € 820.000.

Ben jij of ken jij onze nieuwe collega?

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega.
Zie onderstaand onze vacature:

Assistent Accountant / salarisadministrateur

Over ons:
Accountantskantoor Kramer BV is gevestigd in Amerongen. Ons team bestaat uit 6 personen en samen
bedienen wij zo’n 500 cliënten in het midden en klein bedrijf. Omdat wij een klein team zijn, krijg je
binnen Accountantskantoor Kramer BV alle ruimte om je eigen weg te vinden.

Pages