Belastingdienst betaalt algemene heffingskorting 2016 alsnog uit

Met ingang van 2016 is de algemene heffingskorting (AHK) in de inkomstenbelasting verhoogd. Dit heeft in een groot aantal gevallen niet tot een teruggaaf geleid. Dit komt omdat het minimumbedrag voor een teruggaaf € 14 is. De Belastingdienst heeft besloten de verhoging eenmalig wél uit te betalen. De Belastingdienst verstuurt hierover de komende weken ruim 175.000 brieven.

Bron/Instantie: Belastingdienst

RAI Vereniging: 'autobelastingenstelsel moet op de schop'

Het huidige autobelastingenstelsel moet op de schop, anders worden de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 niet gehaald. Dit stelt RAI Vereniging op basis van een onderzoek. Volgens de vereniging is de beste maatregel een systeem van eerlijk betalen naar gebruik, waarbij de bestaande autobelastingen worden omgevormd naar een kilometerprijs op basis van de CO2-uitstoot van een auto. Dit zorgt ervoor dat de belastinginkomsten op peil blijven en de bereikbaarheid verbetert.

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees (SZW) heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het CBS en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

Btw-plicht amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen

De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden bij twee supportersverenigingen en zes steunstichtingen van amateurmuziekverenigingen naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. De naheffingsaanslagen hebben in minimaal vier gevallen betrekking op meerdere jaren.

Verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%

Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%. De verhoging maakt echter niet alleen de dagelijkse boodschappen duurder, maar ook veel diensten. Bovendien heeft deze maatregel verstrekkende gevolgen voor de ondernemers die deze goederen en diensten leveren. Ten eerste moeten zij hun administratieve systemen en procedures tijdig aanpassen, zodat de overgang naar het hogere tarief probleemloos verloopt.

RB: pakket Belastingplan 2019 treft zowel mkb als particulier

Het Register Belastingadviseurs vindt dat het Belastingplan 2019 vooral weinig oog heeft voor het mkb. Maatregelen als het afschaffen van de dividendbelasting en het beperken van de verlaging van het vpb-tarief zijn zeker nadelig voor het mkb. De voorgestelde btw-verhoging van het lage tarief raakt consumenten direct in hun portemonnee.

De Commissie Wetsvoorstellen van het RB stelt: “Alles kost geld, ook voor de overheid, en daaraan moet iedereen meebetalen. Maar bij deze plannen worden het mkb en de particulier benadeeld.”

UNIE VAN WATERSCHAPPEN: ‘WATERSCHAPSBELASTING GAAT STIJGEN’

De waterschapsbelasting zal stijgen door de aanhoudende droogte. Dat zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen tegen NRC. Oosters twijfelt of er voldoende geld is voor de taken van de waterschappen: waterbeheer, onderhoud van waterkeringen en afvalwater zuiveren.

Heffingen

ING: huishoudens door btw-verhoging 300 euro duurder uit

Huishoudens zijn in 2019 gemiddeld 300 euro meer kwijt als gevolg van de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Onder andere boodschappen, boeken en theaterkaartjes worden duurder. Tegelijkertijd gaat onder meer de inkomstenbelasting omlaag en stijgen de inkomens waardoor de meeste huishoudens er wel in koopkracht op vooruitgaan. Een btw-verhoging wordt volgens ING vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen. De lasten komen voor 75% op het bordje van consumenten en 25% bij bedrijven terecht.

FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS

Het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners steeg tussen 2011 en 2016, terwijl het bij eenverdieners juist daalde. Eenverdieners ervaren ook vaker financiële problemen. Reden hiervoor is dat door politieke beslissingen eenverdieners steeds meer belasting betalen, terwijl tweeverdieners juist ontlast worden. Die maatregelen namen de kabinetten-Balkenende en – Rutte om de economie te stimuleren en om vrouwen economisch zelfstandig te maken. Dat schrijft het NRC.

Grootste verschil in belastingdruk

NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS

De Nederlandse autobezitter betaalt jaarlijks ongeveer 3.000 tot 4.000 euro aan autobelastingen. Op Denemarken na is dat het hoogste bedrag binnen Europa. In Roemenië is de belasting op de aanschaf, het bezit en gebruik van een auto relatief het laagst. Dat schrijft het FD op basis van onderzoek van de Duitse denktank DIW.

Aanschaf het duurst

Pages