Lokale belastingen voor huiseigenaren stijgen in 2019 met 2,7 procent

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten 2019 van COELO, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

EU-parlement noemt Nederland belastingparadijs

Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van fiscaal foute landen. Het Europees Parlement stemde in Straatsburg in met een motie van Paul Tang (PvdA) om de vijf EU-landen als belastingparadijzen aan te merken. 'Dit is een historische uitspraak en het helderst mogelijke signaal dat Nederland moet breken met het verleden', aldus Tang.

Belastingdienst intensiveert toezicht op stichtingen en verenigingen

In 2017 heeft de Belastingdienst besloten de handhaving van de belastingplicht van stichtingen en verenigingen te intensiveren. Onterecht heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Vele stichtingen en verenigingen ondernemen echter activiteiten die kunnen leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fondsenwerving.

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning doorgeschoten?

Om de woningmarkt uit het slop te halen is voor de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning tot € 100.000 ingevoerd. Deze vrijstelling was van toepassing als de begiftigde de schenking voor de eigen woning gebruikte. Hierbij hoefde het niet te gaan om een schenking van ouder aan een kind; op een schenking door een derde kon ook een beroep op deze vrijstelling worden gedaan. Verder was de eis vervallen dat de begiftigde tussen de achttien 18 en 40 jaar oud moest zijn.

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op 5 maart 2019 de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht.

Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Verruiming werkkostenregeling per 2020: verhoging percentage naar 1,7% voor eerste 400.000 euro

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

'Aangiften mkb-bedrijven niet gecontroleerd vanwege personeelstekort'

De Belastingdienst kampt met zo’n groot tekort aan personeel dat duizenden risicovolle aangiften niet gecontroleerd kunnen worden. De fiscus wil de aangiften daarom ongezien goedkeuren. Hoeveel geld de schatkist daardoor dreigt mis te lopen is niet bekend. Dat blijkt uit een recent intern document van de Belastingdienst, dat in bezit is van Trouw.

Btw-nummer eenmanszaken wordt aangepast

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Hiermee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om met een alternatief te komen voor het huidige btw-identificatienummer. Het huidige nummer bevat het burgerservicenummer, waardoor het te privacygevoelig is. Ondernemers krijgen het nieuwe nummer eind 2019 uitgereikt en kunnen dit gebruiken op hun facturen en website. Het nieuwe nummer is een tijdelijke oplossing totdat er een nieuw ICT-systeem voor de btw wordt ingevoerd, laat staatssecretaris Snel weten.

Gemeentelijke woonlasten stijgen in 2019 fors door hogere afvalstoffenbelasting

De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2019 flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners.

Pages