Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Verruiming werkkostenregeling per 2020: verhoging percentage naar 1,7% voor eerste 400.000 euro

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

'Aangiften mkb-bedrijven niet gecontroleerd vanwege personeelstekort'

De Belastingdienst kampt met zo’n groot tekort aan personeel dat duizenden risicovolle aangiften niet gecontroleerd kunnen worden. De fiscus wil de aangiften daarom ongezien goedkeuren. Hoeveel geld de schatkist daardoor dreigt mis te lopen is niet bekend. Dat blijkt uit een recent intern document van de Belastingdienst, dat in bezit is van Trouw.

Btw-nummer eenmanszaken wordt aangepast

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Hiermee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om met een alternatief te komen voor het huidige btw-identificatienummer. Het huidige nummer bevat het burgerservicenummer, waardoor het te privacygevoelig is. Ondernemers krijgen het nieuwe nummer eind 2019 uitgereikt en kunnen dit gebruiken op hun facturen en website. Het nieuwe nummer is een tijdelijke oplossing totdat er een nieuw ICT-systeem voor de btw wordt ingevoerd, laat staatssecretaris Snel weten.

Gemeentelijke woonlasten stijgen in 2019 fors door hogere afvalstoffenbelasting

De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2019 flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners.

Wordt de middelingsregeling afgeschaft?

Wordt in het ene jaar veel verdiend en in een ander jaar aanzienlijk minder, dan wordt mogelijk teveel belasting betaald. Het is dan verstandig om gebruik te maken van de zogeheten middelingsregeling. Maar wat houdt deze regeling precies in? Kort gezegd: tel het inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op, deel de som door drie en bereken hierover de verschuldigde belasting.

BSN verdwijnt uit btw-identificatienummer

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatssecretaris aan dat alle 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. De tot dit pakket behorende wetsvoorstellen kunnen niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wetten ook zijn gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2019.

Belastingdienst betaalt algemene heffingskorting 2016 alsnog uit

Met ingang van 2016 is de algemene heffingskorting (AHK) in de inkomstenbelasting verhoogd. Dit heeft in een groot aantal gevallen niet tot een teruggaaf geleid. Dit komt omdat het minimumbedrag voor een teruggaaf € 14 is. De Belastingdienst heeft besloten de verhoging eenmalig wél uit te betalen. De Belastingdienst verstuurt hierover de komende weken ruim 175.000 brieven.

Bron/Instantie: Belastingdienst

RAI Vereniging: 'autobelastingenstelsel moet op de schop'

Het huidige autobelastingenstelsel moet op de schop, anders worden de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 niet gehaald. Dit stelt RAI Vereniging op basis van een onderzoek. Volgens de vereniging is de beste maatregel een systeem van eerlijk betalen naar gebruik, waarbij de bestaande autobelastingen worden omgevormd naar een kilometerprijs op basis van de CO2-uitstoot van een auto. Dit zorgt ervoor dat de belastinginkomsten op peil blijven en de bereikbaarheid verbetert.

Pages