Wordt de middelingsregeling afgeschaft?

Wordt in het ene jaar veel verdiend en in een ander jaar aanzienlijk minder, dan wordt mogelijk teveel belasting betaald. Het is dan verstandig om gebruik te maken van de zogeheten middelingsregeling. Maar wat houdt deze regeling precies in? Kort gezegd: tel het inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op, deel de som door drie en bereken hierover de verschuldigde belasting.

BSN verdwijnt uit btw-identificatienummer

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatssecretaris aan dat alle 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. De tot dit pakket behorende wetsvoorstellen kunnen niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wetten ook zijn gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2019.

Belastingdienst betaalt algemene heffingskorting 2016 alsnog uit

Met ingang van 2016 is de algemene heffingskorting (AHK) in de inkomstenbelasting verhoogd. Dit heeft in een groot aantal gevallen niet tot een teruggaaf geleid. Dit komt omdat het minimumbedrag voor een teruggaaf € 14 is. De Belastingdienst heeft besloten de verhoging eenmalig wél uit te betalen. De Belastingdienst verstuurt hierover de komende weken ruim 175.000 brieven.

Bron/Instantie: Belastingdienst

RAI Vereniging: 'autobelastingenstelsel moet op de schop'

Het huidige autobelastingenstelsel moet op de schop, anders worden de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 niet gehaald. Dit stelt RAI Vereniging op basis van een onderzoek. Volgens de vereniging is de beste maatregel een systeem van eerlijk betalen naar gebruik, waarbij de bestaande autobelastingen worden omgevormd naar een kilometerprijs op basis van de CO2-uitstoot van een auto. Dit zorgt ervoor dat de belastinginkomsten op peil blijven en de bereikbaarheid verbetert.

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees (SZW) heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het CBS en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

Btw-plicht amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen

De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden bij twee supportersverenigingen en zes steunstichtingen van amateurmuziekverenigingen naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. De naheffingsaanslagen hebben in minimaal vier gevallen betrekking op meerdere jaren.

Verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%

Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%. De verhoging maakt echter niet alleen de dagelijkse boodschappen duurder, maar ook veel diensten. Bovendien heeft deze maatregel verstrekkende gevolgen voor de ondernemers die deze goederen en diensten leveren. Ten eerste moeten zij hun administratieve systemen en procedures tijdig aanpassen, zodat de overgang naar het hogere tarief probleemloos verloopt.

RB: pakket Belastingplan 2019 treft zowel mkb als particulier

Het Register Belastingadviseurs vindt dat het Belastingplan 2019 vooral weinig oog heeft voor het mkb. Maatregelen als het afschaffen van de dividendbelasting en het beperken van de verlaging van het vpb-tarief zijn zeker nadelig voor het mkb. De voorgestelde btw-verhoging van het lage tarief raakt consumenten direct in hun portemonnee.

De Commissie Wetsvoorstellen van het RB stelt: “Alles kost geld, ook voor de overheid, en daaraan moet iedereen meebetalen. Maar bij deze plannen worden het mkb en de particulier benadeeld.”

UNIE VAN WATERSCHAPPEN: ‘WATERSCHAPSBELASTING GAAT STIJGEN’

De waterschapsbelasting zal stijgen door de aanhoudende droogte. Dat zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen tegen NRC. Oosters twijfelt of er voldoende geld is voor de taken van de waterschappen: waterbeheer, onderhoud van waterkeringen en afvalwater zuiveren.

Heffingen

Pages