Wet DBA: de soep wordt heter gegeten dan hij wordt opgediend

Op 13 december 2016 organiseerde Reed Business Information een seminar over de Wet DBA. Hieronder leest u het verslag, inclusief tien tips. ‘Het draait niet meer om de vraag of iemand een ondernemer is, het gaat om de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking’, aldus Aleid Langevoord van Loyens & Loeff tijdens het seminar. De handhaving van de wet mag dan wel uitgesteld zijn, maar het is nu de tijd om orde op zaken te stellen.

Maatschappelijk verzet niet voorzien

Brandbrief ambtenaren over continuïteit Belastingdienst

Er heerst grote onrust over de financiële situatie van de Belastingdienst en de gevolgen daarvan voor de personele bezetting. De continuïteit van de dienst is ronduit in gevaar, zo schrijft de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) in een brandbrief getiteld 'Belastingdienst door het ijs'.

Wiebes ontraadt motie over direct handhaven wet DBA

In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Wiebes (Financiën) op de motie van Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66), die is ingediend tijdens het debat op donderdag 8 december 2016 over de uitwerking van de wet DBA. In de motie wordt de regering verzocht per direct te handhaven richting opdrachtgevers die te kwader trouw handelen en voor 1 februari 2017 de eerste resultaten van de handhaving naar de Tweede Kamer te sturen.

Kabinet gaat verder met modernisering ondernemersrecht

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Zo komt er een nieuwe regeling voor zogeheten personenvennootschappen, wordt het NV-recht aangepast en krijgen ondernemingen meer mogelijkheden om via omzetting, fusie of een splitsing te herstructureren. Dit blijkt uit de nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd.

Bron: Nextens/Fiscaal Totaal

Nieuwe BTW-regels voor e-commerce- en onlinebedrijven

De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen bekendgemaakt die het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU moeten verbeteren. Dankzij deze voorstellen zullen consumenten en bedrijven, met name start-ups en midden- en kleinbedrijven, gemakkelijker goederen en diensten online kunnen aan- en verkopen. De belangrijkste maatregelen zijn:

Besluit Uitsluiting Aftrek voorbelasting business seats

BUA slechts beperkt van toepassing op btw business seats voetbalstadion

Gewichtscorrectie voor hybride personenauto's vervalt per 1 januari 2017

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'De vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's komt te vervallen per 1 januari 2017.

Hybride personenauto’s worden meer als reguliere personenauto’s behandeld en de fiscale stimulering wordt afgebouwd. De eerste stap is dat de vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's komt te vervallen en het ledig gewicht bepalend wordt voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting.

Onroerende zaakbelasting in 2017 geniddeld 1,3 % omhoog

De onroerendezaakbelasting stijgt in 2017 met gemiddeld 1,3%. Hiermee blijven gemeenten voor het eerst in vijf jaar onder het afgesproken maximum van 1,97%. Toch stijgt deze belasting in 32 gemeenten met meer dan 2%, terwijl die in 29 van de onderzochte 109 gemeenten daalt. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 109 van de 390 gemeenten.

Kindgebonden budget in 2017 omhoog

Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat in 2017 omhoog met maximaal 100 euro per kind. Dat staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (zie bijlage) die minister Asscher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Aanpak kwaadwillenden ondanks opschorting Wet DBA

De Belastingdienst maakt bij de opschorting van de handhaving van de wet DBA (34 036) een uitzondering voor de zogenoemde kwaadwillenden. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Klein (Klein) over de tweede voortgangsrapportage Wet DBA. Er kunnen volgens Wiebes immers situaties ontstaan waarin partijen evident zo ver buiten het wettelijk kader treden dat de Belastingdienst dat niet mag laten lopen. Vanzelfsprekend gaat het daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie.

Pages