Bijna alle Belastingplannen 2017 aangenomen

De Tweede Kamer heeft vijf van de zes wetsvoorstellen in het kader van de Belastingplannen 2017 aangenomen; het Belastingplan 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Aangehouden is het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.

Belasting- en premiedruk neemt toe

De belasting- en premiedruk neemt de laatste jaren toe en kwam in 2015 uit op 37,8 procent van het bbp. Hoewel de lastendruk niet eerder deze eeuw zo hoog was, ligt deze nog altijd onder het niveau van midden jaren negentig. Ook ligt de belasting- en premiedruk onder het gemiddelde van de Europese Unie. Dit meldt CBS.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

De handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in de tweede voortgangsrapportage over de wet DBA (34 036). Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de moderne tijd.

Op de website van de Belastingdienst wordt gemeld:

'Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

18-11-2016

Pakket belastingplan 2017

Register Belastingadviseurs / 18-11-2016
Pakket Belastingplan 2017 bijna volledig aangenomen
Op 20 september 2016 is het pakket Belastingplan 2017 gepubliceerd. Dit bevatte zes wetsvoorstellen. Gisteren zijn vijf van de wetsvoorstellen (en amendementen) aangenomen.

Het gaat om de wetsvoorstellen:

Omzetbelasting

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Wilt u als ondernemer een correctie op uw btw-aangifte doorgeven? Wij adviseren u dat digitaal te doen via onze internetsite of via uw eigen software, in plaats van op papier te ‘suppleren’.

Hoe geeft u uw correcties digitaal door?

Geef uw wijzigingen door via onze site; u logt daarvoor in bij het onderdeel Inloggen voor ondernemers. Of gebruik uw eigen software. Natuurlijk kunt u ook uw adviseur de correctie digitaal laten doorgeven.

Waarom uw correctie digitaal doorgeven?

Vermindering kosten bij ontslag

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding. Hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en kabinet concludeerden in het voorjaar dat de doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) breed worden gedragen, maar dat de wet op onderdelen aanpassing behoeft om die doelen te bereiken.

Wiebes stuurt MvA Autobrief II naar Eerste Kamer

De fiscale stimulering van plug-in hybride auto’s wordt stapsgewijs afgebouwd en er wordt vol ingezet op het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s. Dat benadrukt de staatssecretaris aan de Eerste Kamer in de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel Autobrief II.

Nieuwe wijzigingen in wetsvoorstel Wet aanpassing FE

De staatssecretaris heeft op 31 mei 2016 een tweede nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid.

Zelfstandig of toch in dienstbetrekking?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs gereageerd op vragen uit de Tweede Kamer over de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).
In een brief geeft hij aan welke factoren kunnen wijzen op het bestaan van een dienstbetrekking bij de opdrachtgever bij de beoordeling van een modelovereenkomst.

Schade eigendom werknemer onbelast vergoeden

Werknemers die in hun eigen kleding hun werk doen, lopen het risico dat deze kleding beschadigd raakt. Hetzelfde geldt voor de privételefoon die de werknemer bij zich heeft en bijvoorbeeld zijn bril. In sommige gevallen mag de werkgever de opgelopen schade onbelast vergoeden als vrijgesteld loon (tool). Dat mag echter niet altijd. Er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis op de werkplek.

Pages