Geen afschaffing deeltijdfactor aftopping pensioengevend loon

De staatssecretaris blijft de deeltijdfactor die gehanteerd wordt bij de aftopping van het pensioengevend loon handhaven. Hij heeft het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de deeltijdfactor te laten vervallen, afgewezen.

Persoonsgegevens verloren of gestolen. Wat nu?

Bedrijven moeten passende maatregelen nemen om persoonsgegevens van hun klanten en werknemers te beschermen. Mocht er toch sprake zijn van een ernstige datalek, dan moeten zij dit zo spoedig mogelijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij overtreding van deze meldplicht riskeert men een boete die kan oplopen tot € 820.000.

Ben jij of ken jij onze nieuwe collega?

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega.
Zie onderstaand onze vacature:

Assistent Accountant / salarisadministrateur

Over ons:
Accountantskantoor Kramer BV is gevestigd in Amerongen. Ons team bestaat uit 6 personen en samen
bedienen wij zo’n 500 cliënten in het midden en klein bedrijf. Omdat wij een klein team zijn, krijg je
binnen Accountantskantoor Kramer BV alle ruimte om je eigen weg te vinden.

Blauwe envelop blijft mogelijk voor digibeet

Inmiddels zijn al meer dan 500 klachten binnengekomen bij de ouderenbonden over het verdwijnen van de blauwe envelop bij de Belastingdienst. In reactie hierop laat de staatssecretaris weten dat een maatwerkoplossing wordt gezocht voor mensen die geen beschikking hebben over een computer en internet, niet digitaal vaardig zijn en/of geen ondersteuning in de omgeving kunnen inschakelen.

Ondernemers weer positief over werkgelegenheid in bedrijf

Voor het eerst in vijf jaar zijn ondernemers weer positief over de werkgelegenheid die ze in hun bedrijf verwachten. Eerder waren ondernemers negatief over de werkgelegenheid.
Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Geldt de aanzegtermijn ook bij het bereiken van de AOW-leeftijd?

De wet werkt en zekerheid stelt dat uw onderneming een wettelijke aanzegplicht heeft voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer die u op of na 1 februari 2015 beeindigt. U moet werknemers minstens een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract verlengt, anders bent u hun een brutomaandsalaris verschuldigd.

Nog een nieuwe VAR voor 2016 aanvragen?

Om te voorkomen dat u als opdrachtgever alsnog loonheffingen moet afdragen, is het verstandig dat een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), als dat nodig is, tijdig een VAR aanvraagt. Of dit voor 2016 nodig is, kan worden nagegaan met een handige tool.

De vrije ruimte wel optimaal benutten

Veel ondernemingen maken niet volledig gebruik van de beschikbare vrije ruimte. Kijkt u daarom nog eens goed of u geen vrije ruimte onbenut laat, zodat u de komende maanden deze vrije ruimte nog optimaal kunt gebruiken en niet teveel loonheffingen afdraagt.

Ondernemingen met meer dan tien werknemers in dienst blijken maar liefst een half miljard van het budget uit de werkkostenregeling (WKR) niet te gebruiken. Per onderneming gaat het om 14% tot 18% van de vrije ruimte. Dit blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek (pdf) in opdracht van adviesbureau FiscFree.

Misschien uitstel voor alternatief VAR

Het is onzeker of de Belastingdienst per 1 januari 2016 gebruik kan maken van het alternatief voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Eerste Kamer loopt namelijk achter bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

Vanaf 2017 tegemoetkoming voor lage lonen

Per 1 januari 2017 kunt u een tegemoetkoming ontvangen als u een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer dan dat verdient. Dit blijkt uit plannen die het kabinet op Prinsjesdag 2015 bekendmaakte.

Pages