Bijtelling uitgekleed per 2019

Op Prinsjesdag werden de eerder gepresenteerde plannen in de Autobrief II bevestigd. Per 1 januari 2019 gelden alleen nog bijtellingspercentages van 4% en 22%. Daarmee gaat het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat van vier naar twee.

Fiscaal vriendelijke omzetting eenmanszaak in een bv

Stel, u hebt een eenmanszaak en u hebt onlangs een aanzienlijk bedrag ontvangen voor uw werkzaamheden. U weet dat een groot deel hiervan zal worden belast tegen het 52-procents-tarief van de Wet op de inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen wilt u uw onderneming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 geruisloos omzetten in een bv, waardoor een tariefsvoordeel van 32% kan worden behaald. Zal de belastinginspecteur hiermee akkoord gaan? Het antwoord op deze vraag is bevestigend.

9 vragen en antwoorden over pensioen

Ondernemers moeten zelf voor hun pensioen zorgen. Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Wanneer moet je beginnen? Deze 10 vragen en antwoorden scheppen duidelijkheid.

1. Hoeveel geld heb je nodig?
"Voor elke euro aan pensioenuitkering moet je op je 65ste circa achttien euro opzij hebben gezet. Dus bij een kapitaal van 18.000 euro krijg je jaarlijks ongeveer duizend euro aan pensioen uitgekeerd," vertelt Peter Janssen van Gibo Groep Accountants en Adviseurs. "Met die rekensom in gedachten moet je voor jezelf uitrekenen wat je voor een onbezorgde oudedag nodig denkt te hebben."

ABN Amro-bankier verdacht van miljoenenfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een medewerker van ABN Amro Clearing Bank (AACB) van witwassen en belastingfraude.

Dit meldt het Financieele Dagblad. Het OM heeft beslag gelegd op vijf miljoen euro aan persoonlijk onroerend goed van de bankier Willem V., evenals 4,6 miljoen euro op het vastgoed van Scarlet Holding, een Antilliaanse constructie van V. Het persoonlijke onroerend goed zou bestaan uit twee villa’s in Putten, het Drentse recreatiepark Ermerzand, het Overijsselse bungalowpark de Bergvennen en meerdere bedrijfspanden in Hardenberg.

Adressen nodig voor sluitende rittenregistratie

Met een sluitende rittenregistratie kan een werknemer aantonen dat hij niet meer dan vijfhonderd privékilometers in de auto heeft gereden. Hiervoor is volgens Gerechtshof Den Haag vereist dat de rittenregistratie ook de begin- en eindadressen bevat.

Laag BTW-tarief bouw stopt echt per 1 juli

Per 1 juli geldt weer het hoge tarief van 21% voor de arbeidskosten bij verbouwing en renovatie van bestaande woningen. Recent is een motie met het verzoek om het lage tarief te handhaven in de Tweede Kamer verworpen. Na 1 juli blijft het tarief van 6% wel gelden voor het schilderen, stukadoren en isoleren van bestaande woningen.

Transitievergoeding: Hoe werkt het?

Eén van de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid is dat een werkgever vanaf 1 juli 2015 een zogeheten transitievergoeding moet uitbetalen aan een werknemer die wordt ontslagen en die minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst is geweest. Dit geldt ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Eerste kamer stemt in met snellere verhoging AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel hierover is dinsdag aangenomen met 51 stemmen voor en 23 stemmen tegen.
Al eerder is afgesproken dat de AOW-leeftijd in stapjes wordt verhoogd. Deze wet regelt dat dit vanaf 2016 in een sneller tempo gebeurt. In 2018 komt de AOW-leeftijd dan uit op 66 jaar.

Bouwend Nederland pleit voor behoud lager btw-tarief

Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland wil dat de Tweede Kamer het lage btw-tarief in de bouw handhaaft.
Daartoe doet Maxime Verhagen, voorzitter van de belangenorganisatie, een oproep in een brief aan de Kamer.

Tot 1 juli geldt voor verbouwingen en renovaties van woningen een lager btw-tarief van 6 procent op arbeid. De regeling, die bedoeld is als stimulans voor de bouw om door de economische crisis te komen, komt vanaf juli te vervallen.

Alleen volledig elektrisch rijden fiscaal stimuleren

De huidige vijf bijtellingstarieven moeten volgens de autolobby (ANWB, Bovag, Natuur&milieu, RAI en vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)) worden gereduceerd tot twee: een tarief van 7% voor volledig elektrische auto’s en een tarief van 20-21% voor de resterende voertuigen.

Pages