Goedgekeurde overeenkomst vervangt VAR

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat hij het alternatief voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de Beschikking geen loonheffingen (BGL) heeft uitgewerkt. Straks kunt u als opdrachtgever de overeenkomst met de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) voorleggen aan de Belastingdienst. Keurt de Belastingdienst de overeenkomst goed, dan hoeft u geen loonheffingen af te dragen voor de zzp’er.

Parkeergegevens blijven voortaan toch geheim

Van de rechter mocht de Belastingdienst voor de controle van de rittenadministratie de parkeergegevens opvragen bij parkeeraanbieders. Recent heeft de algemeen directeur van de Belastingdienst echter toch aangegeven deze gegevens niet langer op te vragen, omdat hij vond dat de privacy daardoor toch te veel in het geding kwam.

Alternatieven voor box 3

De heffing over vermogens in box 3 wordt als erg onrechtvaardig ervaren. Het fictieve rendement van 4% is immers veel hoger dan het werkelijk rendement op de spaarrekening van de gemiddelde belastingbetaler. Het kabinet gaat daarom op zoek naar een alternatief. Het CPB heeft de diverse alternatieven op een rij gezet in het onlangs gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2015. De alternatieven variëren van diverse vormen van het belasten van een fictief rendement tot het belasten van het werkelijk genoten rendement.

AOW-leeftijd stijgt mogelijk nog sneller

Onder de huidige wetgeving ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar in 2019 en op 67 jaar in 2023. Bij de Tweede Kamer is het wetsvoortsel voor de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ingediend.
Als dit goedgekeurd wordt, komt in 2018 de AOW-leeftijd uit op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar.
Volgens het kabinet is de versnelde verhoging nodig om de AOW betaalbaar te houden. Door de crisis van de afgelopen jaren en de hogere levensverwachting, wordt de AOW duurder.

Overgangsrecht voor transitievergoeding?

Als uw onderneming op 1 juli 2015 nog gebonden is aan een cao of sociaal plan of u individuele afspraken gemaakt heeft met een werknemer over de vergoeding die hij krijgt bij ontslag, kan het zijn dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen. Het kabinet heeft een overgangsregeling opgesteld om te voorkomen dat werkgevers dubbele vergoedingen moeten betalen aan vertrekkende werknemers. Dit ontwerpbesluit is onlangs naar de Raad van State gestuurd.

Aanpassen voorlopige aanslag voorkomt rente

Betaalt u de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd, dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt deze belastingrente voorkomen door tijdig een aanvullende voorlopige aanslag aan te vragen.

Depotstelsel gaat g-rekening niet vervangen

Met een geblokkeerde rekening (g-rekening) is het mogelijk om inleners- en ketenaansprakelijkheid te voorkomen. Het depotstelsel moest het systeem van g-rekening vervangen, maar recent heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat het depotstelsel definitief van tafel is.

Is er al een geschikte vervanger voor de VAR?

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de Beschikking geen loonheffingen (BGL) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou gaan vervangen. Er was echter zoveel kritiek op het voorstel voor de BGL dat er gezocht is naar een alternatief. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven wat de stand van zaken is.

Meer ruimte voor bedrijfsuitje buiten de deur

Onder de WKR maakt het uit of u een personeelsfeestje of -uitje op de werkplek of buiten de deur organiseert. Het lijkt erop dat dit in de toekomst gaat veranderen. Tijdens een webinar gaf de Belastingdienst namelijk aan dat er straks bij een personeelsfeestje of -uitje meer gerichte vrijstellingen voor deze kosten gaan gelden.

Trage Belastingdienst mag onterecht verleende kinderopvangtoeslag niet terugeisen

De Belastingdienst mag niet jarenlang wachten met het terugvorderen van ten onrechte verleende kinderopvangtoeslag.

De Belastingdienst Toeslagen betaalde een dame in december 2007 een voorschot kinderopvangtoeslag van €4.197 over 2008. (…)

Bron: de Telegraaf, 17 februari 2015

Pages