BTW terugvragen bij oninbare vorderingen

Als een klant niet kan of wil betalen, kan de crediteur ongeacht de reden van niet-betaling, de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf van de btw die hij heeft afgedragen.

Aangifte Inkomstenbelasting 2014

Voor 1 mei dient de aangifte inkomstenbelasting over 2014 verzorgd te zijn, mits u voor 1 juli bericht wilt ontvangen van de belastingdienst.
Bij het doen van deze aangifte zijn wij u uiteraard graag van dienst!

Geen proeftijdbeding bij contracten korter dan 6 maanden

Bij contracten korter dan zes maanden is het niet meer toegestaan daar een proeftijd in op de nemen.

In tijdelijke contracten mag u tevens geen concurrentiebeding opnemen, mits u kunt aantonen dat dit echt noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
U dient dit wel schriftelijk en specifiek uit te leggen.

Bijtellingsgrenzen auto van de zaak 2015

Als de CO-2 uitstoot van een auto van de zaak binnen bepaalde grenzen blijft, kan de bijtelling bij privegebruik lager zijn dan het standaardpercentage van 25% van de cataloguswaarde.

Er is dit jaar voor het eerst geen onderscheidt in CO-2 uitstoot grenzen tussen benzineauto's en auto's die op diesel rijden.
Voor auto's van de zaak die in 2015 voor het eerst op naam worden gesteld, gelden gedurende maximaal zestig maanden de volgende tarieven:

Komt uw onderneming in aanmerking voor een premiekorting?

Als uw onderneming werknemers in dienst neemt vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering, kan dat financieel voordelig zijn. U krijgt dan namelijk in een aantal gevallen korting op de premies werknemersverzekeringen.

Er zijn namelijk kortingen voor het in dienst nemen of hebben van:
Ouderen: korting tot € 7.000,-- per jaar
Jongeren: korting tot € 3.500,-- per jaar
Arbeidsgehandicapten: korting tot € 7.000,-- per jaar

Stijging AOW leeftijd

In 2015 gaat de leeftijd waarop werknemers AWO-gerechtigd worden omhoog naar 65 jaar en 3 maanden. De bedoeling is vervolgens dat de AOW-leeftijd versneld verhoogd wordt.

Als het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd goedgekeurd wordt, stijgt vanaf 2016 de AOW leeftijd met steeds 3 maanden per jaar in plaats van twee. Hierdoor wordt de AOW-leeftijd van 66 jaar al in 2018 bereikt in plaats van in 2019. Na 2018 zal de AOW-leeftijd dan steeds met 4 maanden stijgen. In 2021 is de AOW-leeftijd dan 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2015

17 december 2014 - Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Belastingplan 2015. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is er nog wel een motie aangenomen. De regering moet namelijk uiterlijk op Prinsjesdag 2015 met een uitgebreid voorstel komen voor de belastingherziening.

Vervanger VAR laat langer op zich wachten

19 december 2014 - Het is de bedoeling van het kabinet om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) in 2015 te vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Hier is echter behoorlijk wat weerstand tegen. De Tweede Kamer heeft nu aangegeven dat ze nog niet willen praten over de BGL en dat staatssecretaris Wiebes van Financiën alternatieven moet gaan onderzoeken.

Pages