ING: huishoudens door btw-verhoging 300 euro duurder uit

Huishoudens zijn in 2019 gemiddeld 300 euro meer kwijt als gevolg van de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Onder andere boodschappen, boeken en theaterkaartjes worden duurder. Tegelijkertijd gaat onder meer de inkomstenbelasting omlaag en stijgen de inkomens waardoor de meeste huishoudens er wel in koopkracht op vooruitgaan. Een btw-verhoging wordt volgens ING vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen. De lasten komen voor 75% op het bordje van consumenten en 25% bij bedrijven terecht.

FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS

Het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners steeg tussen 2011 en 2016, terwijl het bij eenverdieners juist daalde. Eenverdieners ervaren ook vaker financiële problemen. Reden hiervoor is dat door politieke beslissingen eenverdieners steeds meer belasting betalen, terwijl tweeverdieners juist ontlast worden. Die maatregelen namen de kabinetten-Balkenende en – Rutte om de economie te stimuleren en om vrouwen economisch zelfstandig te maken. Dat schrijft het NRC.

Grootste verschil in belastingdruk

NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS

De Nederlandse autobezitter betaalt jaarlijks ongeveer 3.000 tot 4.000 euro aan autobelastingen. Op Denemarken na is dat het hoogste bedrag binnen Europa. In Roemenië is de belasting op de aanschaf, het bezit en gebruik van een auto relatief het laagst. Dat schrijft het FD op basis van onderzoek van de Duitse denktank DIW.

Aanschaf het duurst

Nationale ombudsman positief over voorgestelde herziening beslag- en executierecht

De Nationale ombudsman is positief over het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht (onderdeel van het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2018; 34 786). Dat heeft hij de minister voor Rechtsbescherming (ministerie voor Justitie en Veiligheid) in een brief van 20 juli 2018 laten weten. Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van een beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Dat zorgt ervoor dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum komen. Hiervoor pleit de ombudsman al langer.

Belastingdienst verwerkt burgerservicenummers in strijd met de wet

De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen.

Kamerbrief fiscale vergroening

In de Fiscale beleidsagenda heeft de staatssecretaris vijf prioriteiten ten aanzien van het belastingstelsel voor de komende jaren aangegeven. Een van die prioriteiten is een verdere vergroening van het belastingstelsel. Het regeerakkoord kent een ambitieus pakket aan maatregelen op dit gebied. Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke opgaven waarbij groene fiscaliteit een rol kan vervullen. Te denken valt aan de energie- en klimaattransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Gezamenlijke oproep belangenorganisaties tot aanpassing box 3-stelsel

Een aantal organisaties, waaronder Register Belastingadviseurs, de Bond voor Belastingbetalers en de Vereniging van Effectenbezitters, heeft een gezamenlijke oproep aan het kabinet gedaan om de vermogensrendementsheffing aan te passen en stappen te ondernemen. De organisaties vinden dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), en dat gewone Nederlanders onnodig worden benadeeld. Ze pleiten voor een belasting op basis van het daadwerkelijk rendement.

'Shell ontwijkt dividendbelasting met toestemming Belastingdienst'

Shell, een van de grootste pleitbezorgers voor de afschaffing van de dividendbelasting, heeft jarenlang waarschijnlijk ten onrechte geen dividendbelasting afgedragen over een groot deel van zijn aandelen. Dat schrijft dagblad Trouw in een artikel over de afspraken die Shell hierover in 2005 met de Belastingdienst maakte. President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon stelt in een reactie op de berichtgeving van Trouw 'stomverbaasd' te zijn en vindt de berichtgeving 'tendentieus'.

Wat is een woning voor de overdrachtsbelasting?

Wat is een woning voor de overdrachtsbelasting? Deze vraag is van belang omdat voor verkrijging van een woning voor de overdrachtsbelasting een tarief van 2% van toepassing is. Dit lagere tarief geldt vanaf 15 juni 2011. Onder een 'woning' verstaan: 'onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren'. Hierbij maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of deze verhuurt aan een particulier.

SYSTEMEN BELASTINGDIENST NIET OP ORDE

Cruciale ICT-systemen van de Belastingdienst zijn ‘slecht op orde’. Het gaat hierbij om de inning, autobelastingen, loonheffingen, omzetbelasting en beroep, bezwaar en klachten. Dat schrijft het FD naar aanleiding van een presentatie van directeur-generaal Jaap Uijlenbroek en chief information officer Maarten Jonker van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer.

Stabiliteit

Pages