Kamerbrief over fiscale behandeling van financiering startups

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de fiscale behandeling van de financiering van startups. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een uitzending van Buitenhof van 15 april 2018, waar Prins Constantijn namens StartupDelta verschillende mogelijkheden beschreef om Nederland aantrekkelijker te maken voor start-ups, waaronder in de fiscaliteit.

'Afschaffing dividendbelasting gebaseerd op door Shell betaald onderzoek'

In het geheim door Shell gefinancierd onderzoek van de Erasmus Universiteit diende als fundament voor de afschaffing van de dividendbelasting. Dit meldt onderzoeksplatform Follow the money. Uit het op 24 april 2018 vrijgegeven VVD-memo 'Belastingontwijking en vestigingsklimaat' blijkt dat één specifiek onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) een belangrijke rol speelde in de wetenschappelijke legitimatie van het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen.

"Forse verschillen in belastingheffing bij overdracht familiebedrijf"

Familiebedrijven hebben wereldwijd te maken met grote verschillen in belastingheffing wanneer de onderneming bij nalatenschap of pensionering wordt overgedragen aan de volgende generatie. Landen hanteren internationaal niet alleen uiteenlopende belastingtarieven bij overdracht, ook de vrijstellingen waarvoor familiebedrijven in aanmerking kunnen komen verschillen aanzienlijk per land. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG (zie bijlage) naar de fiscale gevolgen van de overdracht van een familiebedrijf in ruim zestig landen.

Bond voor Belastingbetalers start procedure tegen nieuwe vermogensrendementsheffing

De Bond voor Belastingbetalers gaat ook de vermogensrendementsheffing over 2017 aanvechten voor de rechter. Volgens de bond voldoet ook de nieuwe manier van heffen over vermogen niet. "We worden nog steeds geconfronteerd met de situatie dat we een hogere belasting betalen dan het rendement", zegt Jurgen de Vries in de Telegraaf.

Belastingdienst: aangifte schenkbelasting 2017 gedaan? Aanslag komt later

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Hebt u aangifte schenkbelasting gedaan vanwege een schenking die u in 2017 hebt gekregen? Dan ontvangt u uw aanslag schenkbelasting later dan gebruikelijk.

Normaal gesproken zouden wij al begonnen zijn met de verzending van de definitieve aanslagen schenkbelasting voor aangiftes die over 2017 jaar zijn gedaan. Dit jaar is dat anders. U krijgt uw definitieve aanslag later.

Wanneer krijgt u uw definitieve aanslag?

Kamervragen over het niet delen van telefoonnotities BelastingTelefoon

Aan de staatssecretaris van Financiën zijn door een aantal Tweede Kamerfracties afzonderlijk Kamervragen gesteld over het niet delen van interne stukken (telefoonnotities van de BelastingTelefoon) met de rechter en over het recht van de burger om de telefoonnotities van de BelastingTelefoon te kunnen ontvangen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 25 maart 2018 en het artikel «Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak».

CPB: belastingdruk voor eenverdieners loopt op

De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. De belastingdruk voor eenverdieners wordt in de toekomst zelfs hoger dan die voor tweeverdieners. Dit is opmerkelijk, omdat eenverdieners een lager bruto inkomen hebben. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de publicatie ‘Eenverdieners onder druk’.

Renteaftrek restschuld eigen woning vervallen

De Belastingdienst heeft op het Forum Fiscaal Dienstverleners het volgende bekendgemaakt:

'De regeling waarmee in 2013 mogelijk werd gemaakt om rente over een restschuld van een verkochte eigen woning in box 1 af te trekken, wordt niet verlengd.

Rente en kosten over een restschuld van de eigen woning die is ontstaan na 31 december 2017 zijn niet meer aftrekbaar. De restschuld valt weer als schuld in box 3.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Pages