AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees (SZW) heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het CBS en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

Btw-plicht amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen

De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden bij twee supportersverenigingen en zes steunstichtingen van amateurmuziekverenigingen naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. De naheffingsaanslagen hebben in minimaal vier gevallen betrekking op meerdere jaren.

Verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%

Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%. De verhoging maakt echter niet alleen de dagelijkse boodschappen duurder, maar ook veel diensten. Bovendien heeft deze maatregel verstrekkende gevolgen voor de ondernemers die deze goederen en diensten leveren. Ten eerste moeten zij hun administratieve systemen en procedures tijdig aanpassen, zodat de overgang naar het hogere tarief probleemloos verloopt.

RB: pakket Belastingplan 2019 treft zowel mkb als particulier

Het Register Belastingadviseurs vindt dat het Belastingplan 2019 vooral weinig oog heeft voor het mkb. Maatregelen als het afschaffen van de dividendbelasting en het beperken van de verlaging van het vpb-tarief zijn zeker nadelig voor het mkb. De voorgestelde btw-verhoging van het lage tarief raakt consumenten direct in hun portemonnee.

De Commissie Wetsvoorstellen van het RB stelt: “Alles kost geld, ook voor de overheid, en daaraan moet iedereen meebetalen. Maar bij deze plannen worden het mkb en de particulier benadeeld.”

UNIE VAN WATERSCHAPPEN: ‘WATERSCHAPSBELASTING GAAT STIJGEN’

De waterschapsbelasting zal stijgen door de aanhoudende droogte. Dat zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen tegen NRC. Oosters twijfelt of er voldoende geld is voor de taken van de waterschappen: waterbeheer, onderhoud van waterkeringen en afvalwater zuiveren.

Heffingen

ING: huishoudens door btw-verhoging 300 euro duurder uit

Huishoudens zijn in 2019 gemiddeld 300 euro meer kwijt als gevolg van de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Onder andere boodschappen, boeken en theaterkaartjes worden duurder. Tegelijkertijd gaat onder meer de inkomstenbelasting omlaag en stijgen de inkomens waardoor de meeste huishoudens er wel in koopkracht op vooruitgaan. Een btw-verhoging wordt volgens ING vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen. De lasten komen voor 75% op het bordje van consumenten en 25% bij bedrijven terecht.

FISCALE ONGELIJKHEID TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS

Het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners steeg tussen 2011 en 2016, terwijl het bij eenverdieners juist daalde. Eenverdieners ervaren ook vaker financiële problemen. Reden hiervoor is dat door politieke beslissingen eenverdieners steeds meer belasting betalen, terwijl tweeverdieners juist ontlast worden. Die maatregelen namen de kabinetten-Balkenende en – Rutte om de economie te stimuleren en om vrouwen economisch zelfstandig te maken. Dat schrijft het NRC.

Grootste verschil in belastingdruk

NEDERLAND OP ÉÉN NA DUURSTE LAND IN EUROPA VOOR AUTOBEZITTERS

De Nederlandse autobezitter betaalt jaarlijks ongeveer 3.000 tot 4.000 euro aan autobelastingen. Op Denemarken na is dat het hoogste bedrag binnen Europa. In Roemenië is de belasting op de aanschaf, het bezit en gebruik van een auto relatief het laagst. Dat schrijft het FD op basis van onderzoek van de Duitse denktank DIW.

Aanschaf het duurst

Nationale ombudsman positief over voorgestelde herziening beslag- en executierecht

De Nationale ombudsman is positief over het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht (onderdeel van het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2018; 34 786). Dat heeft hij de minister voor Rechtsbescherming (ministerie voor Justitie en Veiligheid) in een brief van 20 juli 2018 laten weten. Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van een beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Dat zorgt ervoor dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum komen. Hiervoor pleit de ombudsman al langer.

Belastingdienst verwerkt burgerservicenummers in strijd met de wet

De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen.

Pages