Ook btw-aftrek als goederen niet worden geleverd

Een Duitse ondernemer koopt een blokverwarmingscentrale. Hij betaalt hiervoor € 30.000 vooruit en brengt de in rekening gebrachte btw in aftrek. De blokverwarmingscentrale wordt echter niet geleverd. De Duitse Belastingdienst corrigeert daarom de afgetrokken btw. Ten onrechte oordeelt het EU-Hof van Justitie. Als de ondernemer op het moment van de vooruitbetaling er vanuit mocht gaan dat de goederen geleverd zouden worden, heeft hij recht op btw-aftrek.

Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Door intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst (waaronder FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en Koninklijke Marechaussee wordt de druk op criminele motorbendes opgevoerd.

Amerikaanse Belastingdienst verstrekt creditcardgegevens aan Nederland

De Belastingdienst heeft van de Amerikaanse belastingdienst gegevens ontvangen over kaarthouders van American Express creditcards. Het gaat om creditcards die buiten Nederland zijn uitgegeven. Veel van deze kaarthouders zijn belastingplichtig in Nederland.

De Belastingdienst vroeg om deze informatie vanwege het vermoeden dat de rekeningen die aan deze cards zijn gekoppeld, gebruikt worden om vermogen te verhullen. Hierdoor loopt Nederland belastinginkomsten mis die nodig zijn voor onder andere onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg.

Kamerbrief over fiscale behandeling van financiering startups

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de fiscale behandeling van de financiering van startups. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een uitzending van Buitenhof van 15 april 2018, waar Prins Constantijn namens StartupDelta verschillende mogelijkheden beschreef om Nederland aantrekkelijker te maken voor start-ups, waaronder in de fiscaliteit.

'Afschaffing dividendbelasting gebaseerd op door Shell betaald onderzoek'

In het geheim door Shell gefinancierd onderzoek van de Erasmus Universiteit diende als fundament voor de afschaffing van de dividendbelasting. Dit meldt onderzoeksplatform Follow the money. Uit het op 24 april 2018 vrijgegeven VVD-memo 'Belastingontwijking en vestigingsklimaat' blijkt dat één specifiek onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) een belangrijke rol speelde in de wetenschappelijke legitimatie van het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen.

"Forse verschillen in belastingheffing bij overdracht familiebedrijf"

Familiebedrijven hebben wereldwijd te maken met grote verschillen in belastingheffing wanneer de onderneming bij nalatenschap of pensionering wordt overgedragen aan de volgende generatie. Landen hanteren internationaal niet alleen uiteenlopende belastingtarieven bij overdracht, ook de vrijstellingen waarvoor familiebedrijven in aanmerking kunnen komen verschillen aanzienlijk per land. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG (zie bijlage) naar de fiscale gevolgen van de overdracht van een familiebedrijf in ruim zestig landen.

Bond voor Belastingbetalers start procedure tegen nieuwe vermogensrendementsheffing

De Bond voor Belastingbetalers gaat ook de vermogensrendementsheffing over 2017 aanvechten voor de rechter. Volgens de bond voldoet ook de nieuwe manier van heffen over vermogen niet. "We worden nog steeds geconfronteerd met de situatie dat we een hogere belasting betalen dan het rendement", zegt Jurgen de Vries in de Telegraaf.

Belastingdienst: aangifte schenkbelasting 2017 gedaan? Aanslag komt later

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Hebt u aangifte schenkbelasting gedaan vanwege een schenking die u in 2017 hebt gekregen? Dan ontvangt u uw aanslag schenkbelasting later dan gebruikelijk.

Normaal gesproken zouden wij al begonnen zijn met de verzending van de definitieve aanslagen schenkbelasting voor aangiftes die over 2017 jaar zijn gedaan. Dit jaar is dat anders. U krijgt uw definitieve aanslag later.

Wanneer krijgt u uw definitieve aanslag?

Kamervragen over het niet delen van telefoonnotities BelastingTelefoon

Aan de staatssecretaris van Financiën zijn door een aantal Tweede Kamerfracties afzonderlijk Kamervragen gesteld over het niet delen van interne stukken (telefoonnotities van de BelastingTelefoon) met de rechter en over het recht van de burger om de telefoonnotities van de BelastingTelefoon te kunnen ontvangen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 25 maart 2018 en het artikel «Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak».

Pages