CPB: belastingdruk voor eenverdieners loopt op

De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. De belastingdruk voor eenverdieners wordt in de toekomst zelfs hoger dan die voor tweeverdieners. Dit is opmerkelijk, omdat eenverdieners een lager bruto inkomen hebben. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de publicatie ‘Eenverdieners onder druk’.

Renteaftrek restschuld eigen woning vervallen

De Belastingdienst heeft op het Forum Fiscaal Dienstverleners het volgende bekendgemaakt:

'De regeling waarmee in 2013 mogelijk werd gemaakt om rente over een restschuld van een verkochte eigen woning in box 1 af te trekken, wordt niet verlengd.

Rente en kosten over een restschuld van de eigen woning die is ontstaan na 31 december 2017 zijn niet meer aftrekbaar. De restschuld valt weer als schuld in box 3.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De bitcoin als gestreepte tulp?

In de 17de eeuw ontstond in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de eerste economische bubbel. Die duurde van 1634 tot 1637, en betrof exclusieve gestreepte en gevlamde tulpenbollen die voor steeds hogere prijzen werden verkocht. De duurste tulp ooit was de rood-wit gestreepte Semper Augustus. Deze haalde een bedrag van 6000 gulden per bol. Een andere tulp, de Viceroy, paars-wit gestreept, werd verkocht voor bedragen tussen 3000 en 4200 gulden, de prijs van een grachtenpand in Amsterdam in die tijd.

Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hardnekkig hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn en die hebben geweigerd hierover gegevens aan de Belastingdienst over te dragen, nogmaals aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit gebeurt op basis van gegevens die de Belastingdienst eind december 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.

Rechter vindt belasting over spaarrente te hoog

Spaarders hebben in 2014 – en mogelijk ook in de jaren daarna – te veel belasting betaald over hun vermogen. Tot dit oordeel kwam het gerechtshof van Amsterdam, dat de vermogensheffing vanwege de lage spaarrente niet meer redelijk en proportioneel vindt.

Vertraging bij afgifte btw-nummers in januari en februari 2018

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van ons. In januari en februari duurt dat langer: binnen 15 werkdagen. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Consumentenprijzen 1,4 procent hoger in 2017

De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2016, zo heeft het CBS bekendgemaakt. Goederen waren gemiddeld 1,5 procent duurder en de prijzen van diensten lagen 1,2 procent boven het prijsniveau in 2016. In december 2017 waren de consumentenprijzen 1,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Besluit over partnerschap pleegkind voor IB en toeslagen

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een niet-eigen kind voor wie de pleegouder of verzorgende ouder een pleegvergoeding of kinderbijslag heeft ontvangen, wordt uitgezonderd van partnerschap voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen. Dit besluit loopt vooruit op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, zoals opgenomen in het Belastingplan 2018 (34 785).

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel afschaffing Hillen-regeling

De Tweede Kamer heeft donderdag 23 november 2017 ingestemd met het wetsvoorstel dat de afschaffing van de Wet-Hillen regelt (34 819). In een hoofdelijke stemming stemden 87 Kamerleden voor en 56 tegen. Voorts werden alle ingediende moties verworpen. De wet zorgt ervoor dat huiseigenaren een belastingvoordeel krijgen als ze hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hebben afgelost. Het kabinet wil deze regeling in de komende 30 jaar in stappen afbouwen, ingaand per 1 januari 2019.

Pages