Belastingdienst waarschuwt voor vervalste doelgroepverklaringen

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers ervoor dat adviesbureaus die hen benaderen met het voorstel om een ‘premiescan’ uit te voeren, in een aantal gevallen gebruikmaken van vervalste doelgroepverklaringen om premiekortingen te claimen. Hierdoor kunnen werkgevers teveel premiekortingen ontvangen.

Besluit op Wob-verzoek naar fiscale aspecten cryptocurrency

Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek binnengekomen naar documenten over de fiscale aspecten rondom de uitvoering van controle met betrekking tot cryptogeld. Gevraagd is naar het draaiboek, rapporten, nota’s, e-mails en alle andere (papieren en digitale) documenten die gaan over of betrekking hebben op cryptovaluta zoals bitcoins. Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt onder meer dat de waarde van bitcoins moet worden opgegeven in box 3.

Bron/Instantie: Bericht Ministerie van Financiën

Vertrouwensonderzoek Waarderingskamer waardering niet-woningen

In 2016 heeft de Waarderingskamer onderzoek laten doen naar het vertrouwen dat eigenaren en gebruikers van winkels en kantoren hebben in de uitvoering van de Wet WOZ. Het onderzoek is in het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 uitgevoerd door Ecorys. In de onderzoeksresultaten geeft 72% van de belanghebbenden een rapportcijfer van 6 of hoger voor het vertrouwen dat zij hebben in de kwaliteit en juistheid van WOZ-waarde. Gemiddeld wordt een rapportcijfer van 6,2 gegeven.

Belastingdienst: vraag geld terug over 2016

De Belastingdienst stuurt eind oktober en begin november 2017 een groot aantal brieven naar burgers die mogelijk te veel belasting hebben betaald.
In deze servicebrief geeft de Belastingdienst aan dat de ontvanger van de brief mogelijk geld terugkrijgt. De Belastingdienst vraagt de burger dit zelf te controleren door aangifte te doen.

5,4 miljoen werkenden naar lager belastingtarief

Er zijn 5,4 miljoen werkenden waarvan het hoogste belastingtarief volgens het nieuwe regeerakkoord onder Rutte III omlaag zal gaan. Het gaat om 570 duizend personen die in de huidige vierde en hoogste schijf van de inkomstenbelasting vallen en 4,8 miljoen personen in de huidige tweede en derde schijf. Voor de 2,1 miljoen werkenden die (alleen) in de eerste schijf vallen, gaat het belastingtarief licht omhoog. De berekeningen in dit bericht zijn gedaan op de voorlopige inkomenscijfers van 2016. Dit meldt het CBS naar aanleiding van vragen uit diverse media.

Kabinet-Rutte III presenteert regeerakkoord / overzicht uitgelekte plannen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren op dinsdag 10 oktober 2017 hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste wensen te bespreken en om een klap op het akkoord te geven. De Tweede Kamerfacties van de partijen staan achter de plannen, werd maandag duidelijk, maar er zijn nog wat kleine aanpassingen nodig. Na de presentatie van het regeerakkoord - met als motto Vertrouwen in de toekomst - zal de Tweede Kamer nog deze week over de plannen van de nieuwe coalitie praten.

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming btw-systeem voor

De Europese Commissie heeft op woensdag 4 oktober 2017 een plan gepresenteerd voor de grootste hervorming van de Europese btw-regels in 25 jaar. De Commissie wil het huidige btw-systeem fundamenteel veranderen door de verkoop van goederen van het ene naar het andere EU-land op dezelfde wijze te belasten als goederen die binnen de afzonderlijke lidstaten worden verkocht.

Register Belastingadviseurs: Belastingplan 2018 heeft weinig inhoud

Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat het Belastingplan 2018 zeer beperkt is wat inhoud betreft. Volgens het RB toont het kabinet op deze manier weinig (fiscale) visie. Het RB meent dat het goed was geweest als het kabinet al eerder de blik had gericht op de fiscale toekomst. Al jaren wordt namelijk gesproken over een algehele herziening van het belastingstelsel. Daarover zijn ook al meerdere lijvige rapporten verschenen. Het RB had dan ook graag gezien dat er op z’n minst iets in de steigers was gezet en roept op tot een eerlijk en begrijpelijk systeem van belastingheffing.

Wettelijk minimumloon voor 60.000 extra werkenden per 1 januari 2018

Zo'n 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op tenminste het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel hiertoe van minister Asscher van SZW. Naast de werknemers en de zelfstandig ondernemers is er nog een derde groep werkenden: de mensen die aan de slag zijn als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar willen of kunnen ook niet voldoen aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap (zzp).

Milieubelastingen brengen in 2016 ruim 25 miljard euro op

De overheid heeft 25,3 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen ontvangen in 2016. Dit is 3,0 procent meer dan in 2015. Huishoudens dragen bijna twee derde van de lasten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Energiebelasting en BPM stijgen het hardst

Pages