Rechter vindt belasting over spaarrente te hoog

Spaarders hebben in 2014 – en mogelijk ook in de jaren daarna – te veel belasting betaald over hun vermogen. Tot dit oordeel kwam het gerechtshof van Amsterdam, dat de vermogensheffing vanwege de lage spaarrente niet meer redelijk en proportioneel vindt.

Vertraging bij afgifte btw-nummers in januari en februari 2018

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van ons. In januari en februari duurt dat langer: binnen 15 werkdagen. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Consumentenprijzen 1,4 procent hoger in 2017

De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2016, zo heeft het CBS bekendgemaakt. Goederen waren gemiddeld 1,5 procent duurder en de prijzen van diensten lagen 1,2 procent boven het prijsniveau in 2016. In december 2017 waren de consumentenprijzen 1,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Besluit over partnerschap pleegkind voor IB en toeslagen

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een niet-eigen kind voor wie de pleegouder of verzorgende ouder een pleegvergoeding of kinderbijslag heeft ontvangen, wordt uitgezonderd van partnerschap voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen. Dit besluit loopt vooruit op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, zoals opgenomen in het Belastingplan 2018 (34 785).

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel afschaffing Hillen-regeling

De Tweede Kamer heeft donderdag 23 november 2017 ingestemd met het wetsvoorstel dat de afschaffing van de Wet-Hillen regelt (34 819). In een hoofdelijke stemming stemden 87 Kamerleden voor en 56 tegen. Voorts werden alle ingediende moties verworpen. De wet zorgt ervoor dat huiseigenaren een belastingvoordeel krijgen als ze hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hebben afgelost. Het kabinet wil deze regeling in de komende 30 jaar in stappen afbouwen, ingaand per 1 januari 2019.

Belastingdienst waarschuwt voor vervalste doelgroepverklaringen

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers ervoor dat adviesbureaus die hen benaderen met het voorstel om een ‘premiescan’ uit te voeren, in een aantal gevallen gebruikmaken van vervalste doelgroepverklaringen om premiekortingen te claimen. Hierdoor kunnen werkgevers teveel premiekortingen ontvangen.

Besluit op Wob-verzoek naar fiscale aspecten cryptocurrency

Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek binnengekomen naar documenten over de fiscale aspecten rondom de uitvoering van controle met betrekking tot cryptogeld. Gevraagd is naar het draaiboek, rapporten, nota’s, e-mails en alle andere (papieren en digitale) documenten die gaan over of betrekking hebben op cryptovaluta zoals bitcoins. Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt onder meer dat de waarde van bitcoins moet worden opgegeven in box 3.

Bron/Instantie: Bericht Ministerie van Financiën

Vertrouwensonderzoek Waarderingskamer waardering niet-woningen

In 2016 heeft de Waarderingskamer onderzoek laten doen naar het vertrouwen dat eigenaren en gebruikers van winkels en kantoren hebben in de uitvoering van de Wet WOZ. Het onderzoek is in het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 uitgevoerd door Ecorys. In de onderzoeksresultaten geeft 72% van de belanghebbenden een rapportcijfer van 6 of hoger voor het vertrouwen dat zij hebben in de kwaliteit en juistheid van WOZ-waarde. Gemiddeld wordt een rapportcijfer van 6,2 gegeven.

Belastingdienst: vraag geld terug over 2016

De Belastingdienst stuurt eind oktober en begin november 2017 een groot aantal brieven naar burgers die mogelijk te veel belasting hebben betaald.
In deze servicebrief geeft de Belastingdienst aan dat de ontvanger van de brief mogelijk geld terugkrijgt. De Belastingdienst vraagt de burger dit zelf te controleren door aangifte te doen.

5,4 miljoen werkenden naar lager belastingtarief

Er zijn 5,4 miljoen werkenden waarvan het hoogste belastingtarief volgens het nieuwe regeerakkoord onder Rutte III omlaag zal gaan. Het gaat om 570 duizend personen die in de huidige vierde en hoogste schijf van de inkomstenbelasting vallen en 4,8 miljoen personen in de huidige tweede en derde schijf. Voor de 2,1 miljoen werkenden die (alleen) in de eerste schijf vallen, gaat het belastingtarief licht omhoog. De berekeningen in dit bericht zijn gedaan op de voorlopige inkomenscijfers van 2016. Dit meldt het CBS naar aanleiding van vragen uit diverse media.

Pages