Kabinet-Rutte III presenteert regeerakkoord / overzicht uitgelekte plannen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren op dinsdag 10 oktober 2017 hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste wensen te bespreken en om een klap op het akkoord te geven. De Tweede Kamerfacties van de partijen staan achter de plannen, werd maandag duidelijk, maar er zijn nog wat kleine aanpassingen nodig. Na de presentatie van het regeerakkoord - met als motto Vertrouwen in de toekomst - zal de Tweede Kamer nog deze week over de plannen van de nieuwe coalitie praten.

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming btw-systeem voor

De Europese Commissie heeft op woensdag 4 oktober 2017 een plan gepresenteerd voor de grootste hervorming van de Europese btw-regels in 25 jaar. De Commissie wil het huidige btw-systeem fundamenteel veranderen door de verkoop van goederen van het ene naar het andere EU-land op dezelfde wijze te belasten als goederen die binnen de afzonderlijke lidstaten worden verkocht.

Register Belastingadviseurs: Belastingplan 2018 heeft weinig inhoud

Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat het Belastingplan 2018 zeer beperkt is wat inhoud betreft. Volgens het RB toont het kabinet op deze manier weinig (fiscale) visie. Het RB meent dat het goed was geweest als het kabinet al eerder de blik had gericht op de fiscale toekomst. Al jaren wordt namelijk gesproken over een algehele herziening van het belastingstelsel. Daarover zijn ook al meerdere lijvige rapporten verschenen. Het RB had dan ook graag gezien dat er op z’n minst iets in de steigers was gezet en roept op tot een eerlijk en begrijpelijk systeem van belastingheffing.

Wettelijk minimumloon voor 60.000 extra werkenden per 1 januari 2018

Zo'n 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op tenminste het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel hiertoe van minister Asscher van SZW. Naast de werknemers en de zelfstandig ondernemers is er nog een derde groep werkenden: de mensen die aan de slag zijn als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar willen of kunnen ook niet voldoen aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap (zzp).

Milieubelastingen brengen in 2016 ruim 25 miljard euro op

De overheid heeft 25,3 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen ontvangen in 2016. Dit is 3,0 procent meer dan in 2015. Huishoudens dragen bijna twee derde van de lasten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Energiebelasting en BPM stijgen het hardst

Gastouder kwalificeert als IB-ondernemer

X is werkzaam als gastouder. In geschil is of het door X als gastouder genoten inkomen moet worden aangemerkt als winst uit onderneming dan wel als resultaat uit overige werkzaamheden. Rechtbank Den Haag (16/4265, ECLI:NL:RBDHA:2016:14386) heeft geoordeeld dat X niet als IB-ondernemer kan worden aangemerkt; er is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.

Ondernemers krijgen gratis toegang tot data uit Handelsregister

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft alle ondernemers de mogelijkheid om per jaar 30 gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee gebruikers analyses en bijvoorbeeld apps kunnen maken.

BPM en motorrijtuigenbelasting: glazen panelen zijkant bestelauto

De Belastingdienst heeft het volgende bericht op zijn site geplaatst:

'Wilt u aan de buitenkant van de laadruimte van uw bestelauto glaslookpanelen (ook wel blinderingspanelen) plaatsen? Dan mag u daar nu ook blinderingspanelen monteren die van echt glas gemaakt zijn. Ze moeten wel zijn voorzien van een zogenoemd E-keurmerk.

Uw auto moet aan bepaalde eisen voldoen om voor de BPM en de MRB aangemerkt te worden als bestelauto en niet als personenauto. Die eisen hebben onder andere te maken met de omvang van de laadruimte en eventuele zijruiten.'

Inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft

De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit schrijft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Een voorstel tot afschaffing zal worden opgenomen in het Belastingplan 2018. Als de Kamer met dit voorstel instemt zal met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.

Belastingdienst: 9,4 miljoen IB-aanslagen 2016 binnen garantietermijn verstuurd

De Belastingdienst stuurde dit jaar 9,4 miljoen mensen vóór 1 juli 2017 een aanslag inkomstenbelasting over 2016. Vorig jaar waren dat er 8,8 miljoen. Het aantal mensen dat meteen een definitieve aanslag kreeg is ongeveer gelijk aan vorig jaar: 7,2 miljoen.

Pages