Gastouder kwalificeert als IB-ondernemer

X is werkzaam als gastouder. In geschil is of het door X als gastouder genoten inkomen moet worden aangemerkt als winst uit onderneming dan wel als resultaat uit overige werkzaamheden. Rechtbank Den Haag (16/4265, ECLI:NL:RBDHA:2016:14386) heeft geoordeeld dat X niet als IB-ondernemer kan worden aangemerkt; er is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.

Ondernemers krijgen gratis toegang tot data uit Handelsregister

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft alle ondernemers de mogelijkheid om per jaar 30 gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee gebruikers analyses en bijvoorbeeld apps kunnen maken.

BPM en motorrijtuigenbelasting: glazen panelen zijkant bestelauto

De Belastingdienst heeft het volgende bericht op zijn site geplaatst:

'Wilt u aan de buitenkant van de laadruimte van uw bestelauto glaslookpanelen (ook wel blinderingspanelen) plaatsen? Dan mag u daar nu ook blinderingspanelen monteren die van echt glas gemaakt zijn. Ze moeten wel zijn voorzien van een zogenoemd E-keurmerk.

Uw auto moet aan bepaalde eisen voldoen om voor de BPM en de MRB aangemerkt te worden als bestelauto en niet als personenauto. Die eisen hebben onder andere te maken met de omvang van de laadruimte en eventuele zijruiten.'

Inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft

De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit schrijft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Een voorstel tot afschaffing zal worden opgenomen in het Belastingplan 2018. Als de Kamer met dit voorstel instemt zal met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.

Belastingdienst: 9,4 miljoen IB-aanslagen 2016 binnen garantietermijn verstuurd

De Belastingdienst stuurde dit jaar 9,4 miljoen mensen vóór 1 juli 2017 een aanslag inkomstenbelasting over 2016. Vorig jaar waren dat er 8,8 miljoen. Het aantal mensen dat meteen een definitieve aanslag kreeg is ongeveer gelijk aan vorig jaar: 7,2 miljoen.

Antwoorden op vragen over belastingplicht voortvluchtige criminelen

Een voortvluchtige crimineel die hier niet woont en die hier geen inkomen heeft moet, zoals alle voortvluchtige criminelen, worden gepakt, maar er is geen reden om hem in Nederland belasting te laten betalen. Dit antwoordt de staatssecretaris van Financiën op vragen van de Tweede Kamer.

Gebruik ANPR-camerabeelden vooralsnog stopgezet Belastingsoort(en): Inkomstenbelasting

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad in een drietal zaken (15/02068, ECLI:NL:HR:2017:286, 15/02069, ECLI:NL:HR:2017:287 en 15/05826, ECLI:NL:HR:2017:288) geoordeeld dat de Belastingdienst voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak geen gebruik mag maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat op dit moment het gebruik van de camerabeelden is stopgezet.

Restschuldregeling eigen woning eindigt definitief op 31 december 2017

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de restschuldregeling te verlengen. Dit heeft hij geantwoord op vragen van de Tweede Kamer. De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 en loopt op 31 december 2017 af. De maatregel had tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Jong RB schetst uitgangspunten voor aanpassing belastingstelsel

Jong RB vindt ons belastingstelsel te complex. Dat het anders kan en anders moet laten de leden van Jong RB zien. Begin 2018 willen ze aan de politiek een visiedocument als uitgangspunt voor een nieuw belastingstelsel aanbieden. Uit een onderzoek onder Jong RB-leden blijkt dat maar liefst 97% van de young professionals geen behoefte heeft aan meer fiscale regels en zelfs 100% geeft aan ontevreden te zijn over het huidige belastingstelsel. Een gewenste majeure herziening van het belastingstelsel wordt op korte termijn niet verwacht.

Antwoorden Kamervragen over letselschadevergoedingen

Ontvangers van een letselschadevergoeding kunnen hun recht op huur- en zorgtoeslag verliezen. Dit antwoordt de staatssecretaris van Financiën op vragen van de Tweede Kamer. Huurtoeslag en zorgtoeslag zijn bijdragen van het Rijk in de kosten die mensen hebben voor het huren van een woning respectievelijk het hebben van een ziektekostenverzekering. De bijdrage van het Rijk in de vorm van een toeslag is afhankelijk van de draagkracht van de belanghebbende in kwestie. Naarmate zijn draagkracht hoger is neemt de bijdrage van het Rijk in de kosten af.

Pages