Antwoorden op Kamervragen over box 3-heffing en ongeoorloofde constructies

Wat wordt er door de Belastingdienst gedaan aan de vele belastingadvieskantoren die sluipwegen bieden om de buitenproportionele belastingdruk op de vermogensrendementsheffing te ontlopen? Dit is een van de vragen over de box 3-heffing per 1 januari 2017 die het Tweede Kamerlid Bashir (SP) aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft gesteld.

Hoge Raad: fiscus mag kentekenfoto’s niet gebruiken

De Belastingdienst zet geregeld via ‘automatic number plate recognition’ (ANPR) gemaakte kentekenfoto’s in bij de toets of rittenregistraties wel kloppen en wel sprake is van een jaarlijks privégebruik van een auto van de zaak van 500 km of minder. De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 in drie zaken geoordeeld dat de met behulp van ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet mogen worden gebruikt, ongeacht of deze afkomstig zijn van de Belastingdienst zelf of van de KLPD (ECLI:NL:HR:2017:286, ECLI:NL:HR:2017:287 en ECLI:NL:HR:2017:288).

Antwoorden vragen over ongevraagd opleggen voorlopige aanslagen

Voor het jaar 2017 is aan 228.911 belastingplichtigen die geen aangifte hebben gedaan een voorlopige aanslag opgelegd. De gemiddelde aanslag bedraagt € 2.374. Dat heeft staatsecretaris Wiebes (Financiën) geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA).

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is op 16 februari 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel zorgt dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en het proces van beslaglegging zodanig wordt ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten.

Overzicht belastingvoorstellen van 11 verkiezingsprogramma’s

Het CPB heeft een analyse gemaakt van 11 verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Op het terrein van de belastingen hebben de 11 partijen het volgende in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen:

Inkomen en arbeid

Kamerbrief naar aanleiding van debat op 9 februari 2017 over uitzending Zembla

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van het debat over een uitzending van het tv-programma Zembla op 9 februari 2017. Het debat ging over de gegevensbeveiliging door de Belastingdienst en de angstcultuur onder medewerkers. In de brief gaat de staatssecretaris nader in op de onderzoeken die zijn aangekondigd.

Ondernemerschap ondanks werkzaamheden voor slechts twee opdrachtgevers

X drijft vanaf 2013 een organisatieadviesbureau. Hij was vanaf oktober 2013 werkzaam voor twee opdrachtgevers, namelijk C en D. Blijkens de urenregistratie heeft X in 2013 in totaal 116 declarabele uren voor C gewerkt en 168 declarabele uren voor D. In het jaar 2014 was X alleen werkzaam voor D. Uit de urenregistratie blijkt dat hij 1.768 declarabele uren voor D heeft gewerkt. X had in het jaar 2015 vier opdrachtgevers. Per 15 oktober 2015 is hij in dienst getreden bij D. In geschil is of X in de jaren 2013 en 2014 als ondernemer kan worden aangemerkt.

Een op vijf zzp'ers heeft minder werk door Wet DBA

Een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) voelde in de afgelopen maanden de negatieve gevolgen van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dat komt neer op circa 122.000 zelfstandigen die een of meer opdrachten misliepen, zo concludeert de Kamer van Koophandel in een onderzoek.

Antwoorden kamervragen over bericht 'Cashen met valse scheiding populair'

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Groot (PvdA) beantwoord over een bericht op rtlnieuws.nl getiteld 'Cashen met valse scheiding populair'. In zijn antwoorden geeft Wiebes aan dat een onderscheid wordt gemaakt tussen adresfraude en adresgerelateerde fraude. Adresfraude is het opzettelijk laten registeren van incorrecte adresgegevens in de Basisregistratie Personen. Veel regelingen en uitkeringen zijn afhankelijk van het woonadres van personen.

Belastingdienst start proef met nieuwe inlogmethoden Mijn Belastingdienst

De Belastingdienst is opnieuw een proef (pilot) gestart met nieuwe inlogmethoden op Mijn Belastingdienst. De proef houdt in dat belastingplichtigen nu ook kunnen inloggen met iDIN en Idensys. In totaal kunnen 300.000 mensen aan de proef meedoen.

iDIN is een inlogmethode via de bank. Als de belastingplichtige een bank heeft die iDIN ondersteunt, dan verloopt de inlogprocedure via de iDIN-inlogpagina van de bank. De volgende banken nemen deel: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank en Triodos Bank.

Pages