Belastingdienst verstuurt 650 brieven naar klanten Zwitserse bank

De Belastingdienst heeft ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank. De FIOD startte eerder in 2017 onderzoeken naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en hun in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij deze bank. In de brieven vraagt de Belastingdienst de klanten hun vermogen – voor zover zij dat nog niet hebben gedaan – op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting 2016. Ook worden zij verzocht hun eerdere aangiften zo nodig te verbeteren.

Oproep RB en VHMF aan informateur tot verbetering belastingheffing en versterking Belastingdienst

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft met de Vereniging van Hoge ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) een gezamenlijke oproep verzonden aan de informateur voor het te vormen kabinet. Hierin roepen belastingadviseurs en belastinginspecteurs vanuit een gedeeld belang op tot verbetering van de belastingheffing en versterking van de Belastingdienst. Ze achten het daarbij cruciaal dat op ruime schaal nieuwe medewerkers bij de Belastingdienst worden geworven, gezien de grote uitstroom nu en de komende jaren.

Mooi weer zorgt voor achterblijven aangiften inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft tot nu toe minder aangiften inkomstenbelasting binnengekregen ten opzichte van vorig jaar. Sinds 1 maart 2017 kwamen er ruim 6 miljoen aangiften binnen, waar het er vorig jaar ruim 7 miljoen waren. De Belastingdienst zet extra communicatiemiddelen in om mensen te wijzen op de naderende deadline. De Belastingdienst ziet over het algemeen de grootste drukte in de systemen wanneer het regent. Ook zijn mensen zich meer bewust dat ze twee maanden de tijd hebben om aangifte te doen. Sinds twee jaar kan aangifte inkomstenbelasting worden gedaan tussen 1 maart en 1 mei.

Internationaal onderzoek naar zwartspaarders bij Credit Suisse

Bij invallen in Nederland en andere landen in het kader van een onderzoek naar zwartspaarders zijn voor miljoenen euro's aan goederen gevonden. Dat meldde de coördinerende Europese dienst Eurojust op vrijdag 31 maart 2017. Eerder meldde de FIOD al dat bij doorzoekingen in woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo beslag is gelegd op bankrekeningen, onroerend goed, een luxe auto, tientallen schilderijen, sieraden en een goudstaaf. Ook zijn twee vermoedelijke zwartspaarders aangehouden.

Antwoorden op Kamervragen over box 3-heffing en ongeoorloofde constructies

Wat wordt er door de Belastingdienst gedaan aan de vele belastingadvieskantoren die sluipwegen bieden om de buitenproportionele belastingdruk op de vermogensrendementsheffing te ontlopen? Dit is een van de vragen over de box 3-heffing per 1 januari 2017 die het Tweede Kamerlid Bashir (SP) aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft gesteld.

Hoge Raad: fiscus mag kentekenfoto’s niet gebruiken

De Belastingdienst zet geregeld via ‘automatic number plate recognition’ (ANPR) gemaakte kentekenfoto’s in bij de toets of rittenregistraties wel kloppen en wel sprake is van een jaarlijks privégebruik van een auto van de zaak van 500 km of minder. De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 in drie zaken geoordeeld dat de met behulp van ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet mogen worden gebruikt, ongeacht of deze afkomstig zijn van de Belastingdienst zelf of van de KLPD (ECLI:NL:HR:2017:286, ECLI:NL:HR:2017:287 en ECLI:NL:HR:2017:288).

Antwoorden vragen over ongevraagd opleggen voorlopige aanslagen

Voor het jaar 2017 is aan 228.911 belastingplichtigen die geen aangifte hebben gedaan een voorlopige aanslag opgelegd. De gemiddelde aanslag bedraagt € 2.374. Dat heeft staatsecretaris Wiebes (Financiën) geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA).

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is op 16 februari 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel zorgt dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en het proces van beslaglegging zodanig wordt ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten.

Overzicht belastingvoorstellen van 11 verkiezingsprogramma’s

Het CPB heeft een analyse gemaakt van 11 verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Op het terrein van de belastingen hebben de 11 partijen het volgende in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen:

Inkomen en arbeid

Kamerbrief naar aanleiding van debat op 9 februari 2017 over uitzending Zembla

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van het debat over een uitzending van het tv-programma Zembla op 9 februari 2017. Het debat ging over de gegevensbeveiliging door de Belastingdienst en de angstcultuur onder medewerkers. In de brief gaat de staatssecretaris nader in op de onderzoeken die zijn aangekondigd.

Pages