Belastingdienst start proef met nieuwe inlogmethoden Mijn Belastingdienst

De Belastingdienst is opnieuw een proef (pilot) gestart met nieuwe inlogmethoden op Mijn Belastingdienst. De proef houdt in dat belastingplichtigen nu ook kunnen inloggen met iDIN en Idensys. In totaal kunnen 300.000 mensen aan de proef meedoen.

iDIN is een inlogmethode via de bank. Als de belastingplichtige een bank heeft die iDIN ondersteunt, dan verloopt de inlogprocedure via de iDIN-inlogpagina van de bank. De volgende banken nemen deel: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank en Triodos Bank.

Gehuwde dochter verleende mantelzorg aan vader / geen partnervrijstelling

De vader van X is in 2011 overleden. X is enig erfgename. X vormde samen met haar echtgenoot, haar kinderen en erflater een gezamenlijke huishouding. X beschikte over een mantelzorgcompliment. In geschil is of X recht heeft op de vrijstelling van artikel 32, lid 1, onder 4, onderdeel a SW (de partnervrijstelling).

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel aanpassing verhuurderheffing

Op 31 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing als hamerstuk aangenomen. In deze wet wordt onder andere geregeld dat de heffingsvrije voet wordt verhoogd van tien naar vijfentwintig woningen.

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Bron: Eerste Kamer

Handreiking 'Giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting'

De Belastingdienst merkt dat de aftrek van giften soms nog problemen oplevert. Daarom is een handreiking gepubliceerd waarin de regels voor de giftenaftrek nog eens worden toegelicht. Ook komen de meest gemaakte fouten aan bod. Dit zijn:
periodieke giften niet vastgelegd (tot en met belastingjaar 2013 moest dat in een notariële schenkingsakte; vanaf 2014 mag dat ook met een onderhandse schenkingsakte);
verhoging culturele ANBI onterecht of verkeerd toegepast;
vrijwilligersvergoeding onterecht als gift aangemerkt.

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past volgens het kabinet niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. De komende jaren gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen.

Kamervragen over evaluatierapport Wet Dezentjé / Commentaar NOB

Op 30 november 2016 ontving de Tweede Kamer van staatssecretaris Wiebes (Financiën) het evaluatierapport inzake de wet, houdende wijziging van de AWR en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265; hierna de Wet-Dezentjé). In het rapport staat dat de regeling ertoe heeft geleid dat de Belastingdienst zorgvuldig omgaat met verzoeken om informatie. Dit was uitdrukkelijk een doelstelling van de indieners van het voorstel.

Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop

De Belastingdienst waarschuwt voor valse WhatsApp-berichten die uit naam van de Belastingdienst worden verstuurd. In deze berichten worden belastingplichtigen verzocht snel een betalingsachterstand te betalen. De Belastingdienst stuurt echter nooit berichten via WhatsApp.
Volledige tekst:
Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop
23-01-2017

Novelle: PEB-wet voor dga’s gaat door

Na nader onderzoek blijkt er geen fiscaal gat te zijn en is er geen aanpassing nodig van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) van directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in zijn novelle aan de Tweede Kamer. Hij wil de wet per 1 april 2017 in laten gaan.

Wiebes neemt verdere maatregelen tegen belastingontduiking / afschaffing inkeerregeling

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking kunnen openbaar gemaakt worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.

Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?

Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering, moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd.

Pages