Rechtbank: Fictief rendement op vermogen mag

De vermogensrendementsheffing die de fiscus oplegt en uitgaat van het fictief rendement van 4%, is niet in strijd met Europese verdragen. Dat heeft de belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald in een proefproces dat werd aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers.

Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat voorlopige aanslagen 2017 mogelijk verkeerd zijn berekend. Het gaat om voorlopige aanslagen waarbij bij het aanvragen daarvan méér dan 3 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn ingevuld. In deze gevallen is het mogelijk dat de berekening van het bedrag van de voorlopige aanslag niet juist is.

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht voor micro- en kleinbedrijf per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moeten rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein de jaarrekening met Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel deponeren. Sinds 1 juli 2016 is er een wet die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. Voor de bedrijfsklasse micro en klein is deponeren met SBR of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ) verplicht voor boekjaar 2016. Voor middelgrote bedrijven geldt deze verplichting naar verwachting vanaf boekjaar 2017. Voor grote rechtspersonen is dat vanaf 2019.

Inflatie 2016 met 0,3 procent laagste in bijna 30 jaar

De inflatie is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,3 procent. Dit heeft het CBS bekendgemaakt. Dit is de laagste prijsstijging van goederen en diensten voor consumenten na 1987. In 2014 en 2015 was de prijsstijging ook laag. In de laatste maanden van 2016 liep de inflatie op tot 1,0 procent in december 2016.

Met 0,3 procent is de inflatie voor het derde jaar op rij historisch laag. De prijsstijging in 2014 en 2015 was respectievelijk 1,0 en 0,6 procent. In de afgelopen vijftig jaar is de inflatie alleen in 1986 en 1987 lager geweest dan in 2016.

Dijsselbloem: verhoog belasting bedrijven

Ondernemingen moeten meer belasting gaan betalen. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in een opiniestuk donderdag in het AD. Volgens Dijsselbloem is dit nodig om het evenwicht te herstellen tussen gewone Nederlanders en internationale bedrijven en tussen werkenden en vermogenden.

Woonlasten grote gemeenten dalen

De gemeentelijke woonlasten in de grote gemeenten dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Huurders betalen 1,0 procent minder, woningeigenaren 0,2 procent minder.

Het COELO onderzocht de tarieven van 38 grote gemeenten (40% van de bevolking). De cijfers zijn gepubliceerd in het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017. De onderzoekers gaan in het rapport specifiek in op:

- OZB;

- Afvalstoffenheffing;

- Rioolheffing;

Nieuw jaar, nieuwe wetswijzigingen

In het nieuwe jaar zijn de nieuwe wetswijzigingen van kracht. Zo zijn kleine bedrijven vanaf 2017 verplicht om de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de KvK. Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt 40,8%. Hieronder alvast een selectie van wetten en regels die per 2017 ingaan.

Belastingdienst start in 2017 met nieuwe manieren van inloggen

In de loop van 2017 starten de Belastingdienst en een aantal zorgorganisaties met het aanbieden van nieuwe manieren van inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau. In 2017 kunnen mensen inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI). De (concept)wet is op 22 december 2016 in consultatie gegaan.

Belastingdienst: Geïntegreerde aanpak buitenlands vermogen levert 1 miljard euro op

Vanaf 2010 bestaat er wetgeving waardoor vermogen in een APV in Nederland belast kan worden. De Belastingdienst pakt het opsporen en belasten van dit soort afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) sinds 2010 op een geïntegreerde manier aan. De Belastingdienst meldt nu dat deze aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen en tot nu toe 1 miljard euro op voor de schatkist heeft opgeleverd. Een speciaal team van de Belastingdienst is bezig met het opsporen en belasten van APV’s.

Pages