Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in vier gebieden, te weten administratief, accountancy, fiscaal en overig. Globaal zijn de diensten die wij verrichten als volgt te omschrijven:

Administratief:
- Verwerken van administraties
- Inrichten van administraties
- Periodiek begeleiden van administraties
- Voeren van loonadministraties

Accountancy:
- Samenstellen van jaarrekeningen
- Beoordelen van jaarrekeningen
- Controleren van financiƫle overzichten, waaronder subsidieafrekeningen
- Specifiek overeengekomen controlewerkzaamheden

Fiscaal:
- Verzorgen van aangiften loonbelasting
- Verzorgen van aangiften omzetbelasting
- Verzorgen fiscaal rapport
- Verzorgen van aangiften inkomstenbelasting (ook van particulieren)
- Verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting
- Verzorgen van aangiften dividendbelasting
- Verzorgen van schenk- en erfbelasting
- Overige fiscale adviezen

Overig:
- Adviseren op het gebied van rechtsvormen
- Adviseren over arbeidsverhoudingen, Arbowet, sociale verzekeringen e.d.
- Adviseren over bedrijfsopvolging
- Adviseren op het gebied van interne beheersing