Belastingdienst: Geïntegreerde aanpak buitenlands vermogen levert 1 miljard euro op

Vanaf 2010 bestaat er wetgeving waardoor vermogen in een APV in Nederland belast kan worden. De Belastingdienst pakt het opsporen en belasten van dit soort afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) sinds 2010 op een geïntegreerde manier aan. De Belastingdienst meldt nu dat deze aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen en tot nu toe 1 miljard euro op voor de schatkist heeft opgeleverd. Een speciaal team van de Belastingdienst is bezig met het opsporen en belasten van APV’s. Zij verzamelt actief data uit verschillende onderdelen binnen de Belastingdienst, maar ook daarbuiten zoals data uit inlichtingenverzoeken. Daarbij wordt in nationaal en internationaal verband samengewerkt met partnerorganisaties.

Een deel van de zaken die de projectgroep APV tot nu toe behandelde, was het gevolg van de inkeerregeling. Deze regeling biedt de gelegenheid de aangifte vrijwillig te verbeteren en eerder verzwegen inkomsten of vermogen alsnog aan te geven. Inmiddels hebben zich 347 APV-inkeerders gemeld met een vermogen in APV’s van minimaal 400 miljoen euro.

Bron: Nextens/FiscaalTotaal