5,4 miljoen werkenden naar lager belastingtarief

Er zijn 5,4 miljoen werkenden waarvan het hoogste belastingtarief volgens het nieuwe regeerakkoord onder Rutte III omlaag zal gaan. Het gaat om 570 duizend personen die in de huidige vierde en hoogste schijf van de inkomstenbelasting vallen en 4,8 miljoen personen in de huidige tweede en derde schijf. Voor de 2,1 miljoen werkenden die (alleen) in de eerste schijf vallen, gaat het belastingtarief licht omhoog. De berekeningen in dit bericht zijn gedaan op de voorlopige inkomenscijfers van 2016. Dit meldt het CBS naar aanleiding van vragen uit diverse media.
Naast veranderingen in het schijvenstelsel zijn ook andere fiscale maatregelen in het regeerakkoord aangekondigd. Zo worden in de nabije toekomst zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting alsook de ouderenkorting verhoogd. Tegelijkertijd worden de aftrek eigen woning en de zelfstandigenaftrek verder beperkt. Wat de opeenstapeling van al deze maatregelen betekent voor het bedrag dat individuele burgers aan belasting verschuldigd zullen zijn, is sterk afhankelijk van hun specifieke situatie.

Bron/Instantie: CBS