Vertrouwensonderzoek Waarderingskamer waardering niet-woningen

In 2016 heeft de Waarderingskamer onderzoek laten doen naar het vertrouwen dat eigenaren en gebruikers van winkels en kantoren hebben in de uitvoering van de Wet WOZ. Het onderzoek is in het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 uitgevoerd door Ecorys. In de onderzoeksresultaten geeft 72% van de belanghebbenden een rapportcijfer van 6 of hoger voor het vertrouwen dat zij hebben in de kwaliteit en juistheid van WOZ-waarde. Gemiddeld wordt een rapportcijfer van 6,2 gegeven. Verder concluderen de onderzoekers dat het vertrouwen in de WOZ-taxaties van de genoemde categorie├źn niet-woningen kan worden gestimuleerd door de transparantie over de totstandkoming van de WOZ-waarde te verhogen. Onder de respondenten die weinig vertrouwen hebben in de uitvoering van de Wet WOZ leeft over het algemeen het beeld dat de WOZ-waarde onvoldoende wordt onderbouwd en dat de uitvoerders van de wet weinig inzicht geven in de wijze waarop WOZ-taxaties tot stand komen.
De Waarderingskamer heeft kennis genomen van de onderzoeksresultaten en beschouwt deze als een onderbouwing van de strategische doelstelling om de kwaliteit en de acceptatie van de niet-woning taxaties de komende jaren verder te optimaliseren. Op basis van deze resultaten zal de Waarderingskamer in het toezicht, naast de controles op de kwaliteit van de taxaties, nog meer het accent gaan leggen op de wijze waarop WOZ-uitvoeringsorganisaties de WOZ-waarde van courante niet-woningen onderbouwen richting eigenaren en gebruikers. Ook zal de Waarderingskamer er naar streven voor de courante niet-woningen intensiever 'gemeente overstijgende' uniformiteit te realiseren. Dit onderwerp zal de Waarderingskamer in het werkplan 2018 verder uitwerken.

Bron/Instantie: Redactie FiscaalTotaal