Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hardnekkig hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn en die hebben geweigerd hierover gegevens aan de Belastingdienst over te dragen, nogmaals aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit gebeurt op basis van gegevens die de Belastingdienst eind december 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.

Uit analyse van deze informatie blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst in het verleden ernstig hebben misleid, zowel door het niet opgeven van tegoeden als ook tijdens procedures en rechtszaken. Op basis van de ontvangen contra-informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat er aanslagen en of boetes worden opgelegd of dat procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals worden gevoerd.

Het project KB Lux van de Belastingdienst is in 2002 gestart. Dit project heeft tot nu toe ongeveer € 239 miljoen opgeleverd en betreft circa 5.500 belastingplichtigen.

Bron/Instantie: Belastingdienst