Kamervragen over het niet delen van telefoonnotities BelastingTelefoon

Aan de staatssecretaris van Financiën zijn door een aantal Tweede Kamerfracties afzonderlijk Kamervragen gesteld over het niet delen van interne stukken (telefoonnotities van de BelastingTelefoon) met de rechter en over het recht van de burger om de telefoonnotities van de BelastingTelefoon te kunnen ontvangen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 25 maart 2018 en het artikel «Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak».

De vragen hebben betrekking op het zogenaamde Toeslagendossier. Het was een paar jaar geleden volop in het nieuws: fraude met belastingtoeslagen. Om die fraude te bestrijden ging de Belastingdienst er telkens hard in. Nu blijkt dat de Belastingdienst voor de rechter stukken heeft achtergehouden in een zaak die 232 gezinnen trof, zelfs toen de verdediging er expliciet naar vroeg.

Onder andere is gevraagd of de door de Belastingdienst gemaakte aantekeningen over het bellen onder de reikwijdte van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens vallen, zodat burgers gewoon inzagerecht hebben in deze gegevens indien zij daarom verzoeken. De staatssecretaris is ook gevraagd of de vragen uiterlijk voor 30 april 2018 kunnen worden beantwoord.

Bron/Instantie: Tweede Kamer