"Forse verschillen in belastingheffing bij overdracht familiebedrijf"

Familiebedrijven hebben wereldwijd te maken met grote verschillen in belastingheffing wanneer de onderneming bij nalatenschap of pensionering wordt overgedragen aan de volgende generatie. Landen hanteren internationaal niet alleen uiteenlopende belastingtarieven bij overdracht, ook de vrijstellingen waarvoor familiebedrijven in aanmerking kunnen komen verschillen aanzienlijk per land. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG (zie bijlage) naar de fiscale gevolgen van de overdracht van een familiebedrijf in ruim zestig landen.

Het gevolg is dat aandeelhouders in familiebedrijven in een aantal landen niet of nauwelijks fiscaal worden aangeslagen bij overdracht, terwijl in andere landen de aanslag in de miljoenen euro’s kan lopen. Bij nalatenschap van een familiebedrijf met een waarde van € 10 miljoen varieert de belastingheffing van € 0 tot ruim € 3 miljoen. Bij pensionering kan de maximale last zelfs oplopen tot bijna € 3,5 miljoen.

De uiteindelijke heffing hangt sterk af van het land waarin de onderneming gevestigd is en de mogelijkheden die het land biedt tot belastingvermindering of -vrijstelling. In een aantal landen leidt dit zowel bij nalatenschap als pensionering tot een volledige kwijtschelding van de heffing.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er soms grote verschillen in belastingheffing bestaan tussen buurlanden. Binnen de Europese Unie bijvoorbeeld wordt een Frans familiebedrijf met een waarde van € 10 miljoen bij nalatenschap aangeslagen voor een bedrag van ruim € 800.000, terwijl een vergelijkbare onderneming in Duitsland vrijgesteld is van belastingheffing. Nederland neemt in Europa een middenpositie in, zowel als het gaat om overdracht bij nalatenschap als bij pensionering.

Bron/Instantie: Redactie FiscaalTotaal