Belastingdienst verwerkt burgerservicenummers in strijd met de wet

De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beƫindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen.

Het BSN is een wettelijk identificatienummer om de communicatie tussen overheid en burgers te vergemakkelijken. Burgers kunnen met hun BSN bij elk loket van de overheid terecht. Het voordeel van een BSN is dat burgers hun persoonsgegevens niet bij elke overheidsorganisatie steeds opnieuw hoeven aan te leveren.

Dit maakt het tegelijk kwetsbaar: als het BSN in kwaadwillende handen valt, kan het mogelijk leiden tot identiteitsfraude. Een kwaadwillende kan met de persoonsgegevens van een ander bijvoorbeeld een auto huren en daarmee schade veroorzaken. Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen hun BSN niet beschermen. Zij zijn verplicht hun BSN kenbaar te maken omdat het BSN een onderdeel vormt van hun btw-identificatienummer.

De zienswijze van de Belastingdienst is in het rapport als volgt weergegeven:

Allereerst stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat het btw-identificatienummer met daarin opgenomen het BSN past binnen de reikwijdte van artikel 10 van de Wabb en dat deze verwerking voldoet aan artikel 24 van de Wbp (vanaf 25 mei 2018: artikel 46 van de UAVG).

Ten tweede is de huidige situatie volgens de Belastingdienst te verklaren vanuit de ontstaansgeschiedenis van het BSN en is de verwerking aldus rechtmatig. De Belastingdienst erkent dat de wetgever wellicht onvoldoende heeft ingespeeld op de wringende situatie van de door de overheid bepleite en gepraktiseerde omgang met het BSN enerzijds en de verplichte bekendmaking van het btw-identificatienummer anderzijds.

Ten derde merkt de Belastingdienst op dat een andere wijze van het toekennen van het btw-nummer aan zelfstandigen (zonder BSN) uitvoeringstechnisch op grote problemen stuit en veel tijd en geld kost; dat geldt zowel voor de overheid als voor de eenmanszaken.

Bron/Instantie:Redactie FiscaalTotaal