Nationale ombudsman positief over voorgestelde herziening beslag- en executierecht

De Nationale ombudsman is positief over het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht (onderdeel van het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2018; 34 786). Dat heeft hij de minister voor Rechtsbescherming (ministerie voor Justitie en Veiligheid) in een brief van 20 juli 2018 laten weten. Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van een beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Dat zorgt ervoor dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum komen. Hiervoor pleit de ombudsman al langer.

Wel geeft de ombudsman de minister een zorgpunt mee. Hij vraagt in zijn brief aandacht voor de termijn waarbinnen banken deurwaarders moeten informeren over het banksaldo na het leggen van bankbeslag. In het wetsvoorstel is nu voorzien in een termijn van twee weken, maar een verlenging naar vier weken is mogelijk. De ombudsman pleit ervoor dat die verlenging alleen onder zeer strikte voorwaarden mogelijk mag zijn.

Bron/Instantie: Nationale Ombudsman