Verruiming werkkostenregeling per 2020: verhoging percentage naar 1,7% voor eerste 400.000 euro

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de invulling van het bedrag van € 100 miljoen dat in augustus 2019 is gereserveerd voor verlaging van de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven. Het gaat om twee maatregelen:

Vergroten vrije ruimte gericht op het mkb. In plaats van het reguliere percentage van 1,2% geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom een hoger percentage van 1,7%.
Vrijstellen van vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag.

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.

Bron/Instantie: Bericht Ministerie van Financiën