Fiscaal vriendelijke omzetting eenmanszaak in een bv

Stel, u hebt een eenmanszaak en u hebt onlangs een aanzienlijk bedrag ontvangen voor uw werkzaamheden. U weet dat een groot deel hiervan zal worden belast tegen het 52-procents-tarief van de Wet op de inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen wilt u uw onderneming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 geruisloos omzetten in een bv, waardoor een tariefsvoordeel van 32% kan worden behaald. Zal de belastinginspecteur hiermee akkoord gaan? Het antwoord op deze vraag is bevestigend.
De hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, heeft op 22 mei 2015 namelijk besloten dat de omzetten van een eenmanszaak in een bv in de bovengenoemde situatie is toegestaan. Uw eenmanszaak kan op deze wijze dus fiscaal-vriendelijke in een bv worden omgezet.

Bron: Uw Accountant 2e kwartaal 2015