Bijtelling uitgekleed per 2019

Op Prinsjesdag werden de eerder gepresenteerde plannen in de Autobrief II bevestigd. Per 1 januari 2019 gelden alleen nog bijtellingspercentages van 4% en 22%. Daarmee gaat het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat van vier naar twee.

In de Autobrief II is voorgesteld dat er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak komen. Vrijwel alle auto’s van de zaak waarin medewerkers ook privé rijden, vallen dan onder het bijtellingstarief van 22%. Alleen voor volledig elektrische auto’s is er een verlaagd tarief van 4%. Deze lage bijtelling (tool) geldt alleen voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. De aanpassing van de bijtellingstarieven gebeurt niet in één klap, maar stapsgewijs. De nieuwe bijtellingscategorieën (adviseur) gaan niet gelden voor lopende contracten, maar alleen voor nieuwe contracten.

Volledig elektrische auto’s behouden de vrijstelling

Het kabinet wil de komende jaren ook de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) aanpassen. De volledig elektrische auto’s behouden de vrijstelling voor de MRB en BPM. Plug-in hybribes wil het kabinet meer als reguliere auto behandelen. Voor reguliere auto’s gaat de motorrijtuigenbelasting (tool) per 2017 met gemiddeld 2% omlaag. De MRB voor de meest vervuilende auto’s zal per 2019 juist stijgen. Daarnaast gaat de BPM tot 2020 geleidelijk met gemiddeld 12% omlaag.

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id16756-bijtelling-uitgekleed-per-2019.html

Jaarbetaling motorrijtuigenbelasting afgeschaft

In het Prinsjesdagstuk Overige fiscale maatregelen 2016 (pdf) meldt staatssecretaris Wiebes van Financiën dat vanaf 1 juli 2016 de mogelijkheid om de MRB voor een jaar in één keer te betalen vervalt. Hierdoor blijven er voor het betalen van de MRB nog twee opties over: automatische maandelijkse afschrijving of vooruitbetaling per tijdvak van drie maanden. Jaarbetalingen die worden gedaan voor 1 juli 2016 blijven geldig voor de overige duur van de betaalde periode.