Aanpak kwaadwillenden ondanks opschorting Wet DBA

De Belastingdienst maakt bij de opschorting van de handhaving van de wet DBA (34 036) een uitzondering voor de zogenoemde kwaadwillenden. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiƫn) geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Klein (Klein) over de tweede voortgangsrapportage Wet DBA. Er kunnen volgens Wiebes immers situaties ontstaan waarin partijen evident zo ver buiten het wettelijk kader treden dat de Belastingdienst dat niet mag laten lopen. Vanzelfsprekend gaat het daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie.

Het gaat echt om uitzonderlijke gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Bron: Fiscaal Totaal